Dovolená : 25. červenec — 22. srpen 2022
Holidays : 25 July — 22 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 22 de agosto de 2022

Krytosemenné

Z Multimediaexpo.cz


Krytosemenné je oddělení říše rostlin. Patří sem většina nejznámějších rostlin: kvetoucí byliny a většina stromů. Hlavním znakem je, že mají semena kryta (osemení, čili slupka nebo skořápka). Květ krytosemenných rostlin má tyto části: květní lůžko, květní obaly, tyčinky, pestík nebo pestíky.

Klasifikace

Oddělení krytosemenných se dříve dělilo na dvě třídy, jednoděložné a dvouděložné. Do jednoděložných patří např. lilie a trávy. Vyznačují se jednoduchými podlouhlými listy se souběžným, nevětveným žilkováním. Květy jsou převážně oboupohlavní, všechny květní části jsou původu listového. Složitější rostliny patří mezi dvouděložné.

Dnes jsou třídy tři: jednoděložné (Liliopsida), nižší dvouděložné (Magnoliopsida) a vyšší dvouděložné (Rosopsida).