Black-Friday-2019-12-Multimediaexpo.png

Gay

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání


Gay je muž s homosexuální orientací. Ve starší češtině existoval např. výraz samcoložník[1][2], ale v moderní češtině se kromě výrazu homosexuál a hovorových a vulgárních označení uchytil tento výraz přejatý z angličtiny.

Původ označení

Výraz gay pochází z angličtiny, v níž se dříve spojoval s významy jako radostný, bezstarostný, pestrý apod. Přibližně od poloviny 20. století pak nabyl významu označení pro homosexuálního muže nebo též šířeji pro homosexuální osobu bez zpřesnění pohlaví. V českém jazyce se objevuje v průběhu 90. let 20. století v souvislosti s emancipací homosexuálních lidí a rozvojem hnutí za jejich práva. Většinou je zde užíván jen v užším vymezení pro homosexuálního muže, zatímco pro homosexuální ženu se používá termín lesba, příp. lesbička nebo lesbická žena (sousloví gay muž bývá užíváno méně). Objevují se také pokusy o přepis výrazu do češtiny, zejména ve formě přídavného jména gejský. Na rozdíl od slovenštiny, která pojala za spisovný výraz gej, však čeština těmto úpravám odolává a užívá spíše původní anglický zápis, který jen patřičně skloňuje (genitiv: gaye, plurál nominativ: gayové).

Výraz gay je preferován (v angličtině i češtině) zejména samotnými nositeli homosexuality s odkazem na medicínské a patologické vyznění termínu homosexuál nebo též na nepřiměřeně sexualizované vnímání osob označovaných tímto termínem. Výbor pro gay a lesbické záležitosti Americké psychologické asociace proto doporučil autorům odborných textů nahlížet termín homosexuál jako zastaralý a neadekvátní, který navíc zneviditelňuje lesbické ženy, neboť je primárně asociován jen s mužskou homosexualitou.[3]

Kritizováno je někdy zpětné užití termínu gay i pro označení historických osob s homosexuální orientací nebo takových, o nichž je doloženo (či jen spekulováno) jejich homosexuální chování. Tato kritika se opírá o politické či ideologické vnímání tohoto termínu ve výhradní či převažující souvislosti s novodobým homosexuálním či LGBT hnutím a považuje za adekvátní jeho aplikaci jen na období od vzniku tohoto hnutí, tedy cca od 60. let 20. století.

Reference

  1. Bible Kralická, Korintským, Kapitola 6
  2. http://myschwerk.webzdarma.cz/starocestina.html
  3. APA. American Psychologist, září 1991, roč. 46, čís. 9, s. 973-974. Dostupné online


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace