Generál

Z Multimediaexpo.cz

Generál je vojenská hodnost, která je v mnoha státech v hierarchii armády hodností nejvyšší. U některých dalších národů existuje (existovala) ještě vyšší hodnost maršál, někdy je však spíše čestná, bez nějakých dalších pravomocí. Hodnost generál je používána pozemními a některými vzdušnými ozbrojenými silami, v některých státech se objevuje i u policejních a dalších státních hierarchizovaných složek. V námořních ozbrojených silách je obvykle jejím ekvivalentem hodnost admirála. Ve většině armád slovo generál neoznačuje jednu konkrétní hodnost, ale soubor tzv. generálských hodností. Výjimečně však může označovat něco jiného, např. funkci vrchního velitele. Generál také může znamenat pouze obecně významného vojenského velitele, zejména pokud působil samostatně a jde o starověkou nebo středověkou osobnost.

Označení generál se používá i pro označení generálních představených některých centralizovaných církevních řádů, tedy osob v čele těchto řádů. Takovými funkcemi jsou například generální představený Tovaryšstva Ježíšova, generál dominikánského řádu či rector major salesiánů.

Obsah

Armádní generálové podle zemí

Česko

Armáda České republiky zná celkem 4 generálské hodnosti (s insigniemi o 1-4 hvězdách), které jsou zde seřazeny od nejnižší po nejvyšší (v závorce jsou uvedeny jejich ekvivalenty v americké a britské armádě).

Spojené státy americké a Spojené království

V americké a britské armádě existují ještě specifické vyšší hodnosti (Five-star General, taktéž General of the Army; Field Marshal)

Francie

Ve francouzských ozbrojených silách se generálové jmenují dle velikosti jednotek, kterým by teoreticky měli velet: Général de Brigade (brigádní generál), Général de Division (divizní generál), Général de Corps d'Armée (sborový generál), Général d'Armée (armádní generál). Tito generálové mají insignie se 2-5 hvězdami. Krom toho existuje ještě insignie s šesti hvězdami (propůjčuje se vojenskému veliteli v oblasti Paříže bez ohledu na skutečnou hodnost) a čistě čestná sedmihvězdičková pro hodnost Maréchal de France (maršál Francie).

Švýcarsko

Ve Švýcarsku se pod označením generál skrývá vrchní velitel armády, tato funkce navíc existuje jen v případě války. Přibližným ekvivalentem hodnosti generál je plukovník.

Související články

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Generál