Slíbený gigantický balík 125 085 souborů byl včera přidán (7. ledna 2021) !
Nyní začíname budovat další super balíček 128 000 souborů,
který brzy rozdrtí všechny rekordy naší Encyklopedie...FFresh emotion cool.png

Admirál

Z Multimediaexpo.cz

Admirál Nelson

Admirál je hodnost, nebo část označení hodnosti nejvyšších námořních důstojníků. Hodnost admirála je ekvivalentem hodnosti generála. Zkratka hodnosti je ADM popřípadě Adm. Označení admirála odpovídají čtyři hvězdy. V různých námořnictvech lze pod pojmem admirál najít jak jednu konkrétní hodnost, tak i skupinu tzv. admirálských hodností, které jsou (od nejnižší): kontradmirál, viceadmirál a admirál. Všechny tyto hodnosti jsou takzvané vlajkové.

Historie

Slovo admiral pochází z anglo-normanského označení amiral, "velitel", z původně arabského amir-al-bahr (أمير البحر), tedy "velitel na moři". Sicilští Normané se naučili tento výraz během bojů s Araby, nejspíše na počátku 11. století. Prvními, kteří spojením prvních dvou slov výrazu amir-al vytvořili jednoslovné amiral byli obyvatelé Sicílie a Janova. Francouzi a Španělé dali svým námořním velitelům stejné označení, zatímco Portugalci začali používat tvar almirante. Jak bylo slovo užívano, došlo k přidání "d" a vytváření různých tvarů a vyslovností, přes anglické "admyrall" ve století čtrnáctém ke tvaru "admiral" ve století šestnáctém. Zatímco v Evropě panoval zvyk vytvářet vojenské loďstvo pouze v době válečné, v Číně za vlády dynastie Sung vzniklo první stálé vojenské loďstvo. Hlavní velitelství tohoto loďstva bylo v okresu Ťingchaj (定海区 Dinghai), poblíž dnešního města Šanghaj. Slovo admirál se v současnosti v mnoha zemích užívá jako označení námořního důstojníka s ekvivaletní hodností generála. Přesto se tento hodnostní stupeň mnohdy dělil na několik dalších, například britské Královské námořnictvo stupně svých admirálů rozlišovalo pomocí barev (červená, modrá, bílá) až do roku 1864. Tak třeba slavný admirál Horatio Nelson měl označení Vice Admiral of the White.

Admirálské výložky v různých zemích