Genocida

Z Multimediaexpo.cz

Genocida (lat. geno-cidium, vražda rodu) je zločin proti lidskosti, spočívající ve vyvražďování určité skupiny lidí definované na základě jejich etnika či rasy. Za původce slova je pokládán Raphael Lemkin, právník polsko-židovského původu. Při svých studiích ve Lvově se zabýval vyvražďováním Arménů započatým v Osmanské říši v roce 1915. Některé širší definice přidávají k vyvražďování ještě násilné vyhánění a k etnickým skupinám ještě přidávají skupiny definované kulturně, politicky nebo nábožensky. Mezi otřesné případy genocidy moderní doby patří holokaust, genocida Arménů Turkama (1915-1917), genocidy páchané v Sovětském svazu za dob vlády Stalina, masové vraždění v Číně za vlády Mao Ce-tunga, genocidy páchané nacistickým Německem za druhé světové války v okupovaných (zejména slovanských) zemích, kambodžská genocida, rwandská genocida nebo „etnické čistky“ v bývalé Jugoslávii mezi Srby, Bosňáky a Chorvaty.

Související články

Externí odkazy