Black-Friday-2019-05-Multimediaexpo.png

Glasnosť

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Výraz glasnosť (rus. Гла́сность) pochází z ruského jazyka a znamená „otevřenost“ v politickém smyslu.

Toto slovo bylo zavedeno ve spojitosti s dalším politickým pojmem přestavba - perestrojka (rus. перестройка) v někdejším Sovětském svazu za vlády Michaila Sergejeviče Gorbačova, posledního prezidenta SSSR před rozpadem. Termín označuje politiku maximální otevřenosti o činnosti státních orgánů a minimálního potlačování svobod slova a informací. Je jedním z klíčových směrů reforem, navržených generálním tajemníkem ÚV KSSS a prezidentem SSSR, M. Gorbačovem, obecně známých pod názvem Přestavba.

Externí odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace