Prezident

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Prezident je titul, kterým se označuje vedoucí organizace, obchodní společnosti nebo státu. V některých jazycích (francouzština) „prezident“ znamená i „předseda“.

Prezident nejčastěji označuje hlavu státu v republice, která je volena parlamentem, nepřímo či přímo obyvateli státu. V monarchii obvykle funkce prezidenta neexistuje, pokud funkce prezidenta v zemi existuje, je tento většinou hlavou státu. Prezidenti často stojí i v čele různých diktátorských režimů. Prezident je vůbec nejrozšířenějším titulem hlav států.

I některé státy, jež nejsou monarchiemi buďto funkci prezidenta nemají (San Marino - 2 kapitáni regenti) nebo používají jiné označení (Libye - vůdce revoluce, Kuba - předseda státní rady, předseda vlády, Chorvatsko-predsjednik)

Další části tohoto článku se věnují prezidentovi jako hlavě státu.

Obsah

Prezident v prezidentské republice

Prezidentská republika je založena na oddělení státních mocí - soudní, výkonné i zákonodárné. Prezident je hlavou moci výkonné, většinou zároveň předsedou vlády. Je nezávislý na parlamentu, současně však nemá žádné pravomoci ve vztahu k parlamentu. Je volen přímo či nepřímo občany státu.

Soustředění takového množství moci do jedněch rukou však zvyšuje nebezpečí vzniku autoritativního státu nebo přímo diktatury. Prezidentská republika nebývá dlouhodobě stabilní a demokratická. Výjimkou v tomto směru jsou Spojené státy americké.

Prezidentská republika je nejrozšířenější formou vlády v Severní a Jižní Americe.

Prezident v parlamentní republice

V parlamentní republice je prezident reprezentantem a symbolem státu navenek. Jeho vnitrostátní pravomoci jsou omezené a často jen formální. Zdaleka nejdůležitější je pravomoc rozpustit parlament (většinou jen v ústavně stanovených případech) a vyhlásit nové parlamentní volby. Je volen většinou parlamentem.

Parlamentní republika je rozšířená hlavně v Evropě.

Prezident v poloprezidentské republice

Poloprezidentská republika má prvky obou předchozích systémů. Prezident je volen přímo a má i pravomoci ve vztahu k zákonodárné moci. Má právo veta k zákonům, může předkládat zákony parlamentu nebo přímo občanům formou referenda. Vzorem pro poloprezidentské republiky je ústavní systém Francie, převážně poloprezidentská je i Ruská federace.

Prezident v nedemokratických systémech

I v nedemokratických režimech bývá většinou hlavou státu prezident. Často je prezidentem sám diktátor. Často si svévolně (nebo formou referenda) prodlužuje svoje volební období nebo sám sebe jmenuje doživotním prezidentem. Prezidentské volby se buď nekonají vůbec, nebo diktátor je v nich jediným kandidátem. Prezident v rukách drží veškerou moc.

Někdy je prezidentem jen nesamostatná figurka, která je plně v moci diktátora nebo vládnoucí strany. V tomoto případě jsou jeho pravomoci prakticky nulové.

Související články


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Prezident
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace