13. září 2021 je velmi významné datum pro naši Encyklopedii !!
Máme zcela novou kancelář, která leží přímo u obchodního centra Atrium Flora a stanice metra Flora !
Naše stará adresa je definitivně nahrazena novou — Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

Gramotnost

Z Multimediaexpo.cz

Gramotnost je individuální schopnost číst a psát. Neznamená pouze schopnost identifikovat jednotlivá písmena nebo schopnost napsat jednoduchá slova. Gramotnost je schopnost plynule číst i delší text a především - schopnost porozumět jeho obsahu. Gramotnost vyjadřuje jaký podíl populace je schopen zorientovat se v textu, podepsat se, spočítat si něco Samozřejmě na příslušníky společnosti je kladen vyšší nárok, jak získané dovednosti dokáží využít - funkční gramotnost 1) literární gramotnost (schopnost porozumět textu) 2) dokumentová gramotnost (schopnost vyhledat informace i někde jinde než v daném textu) 3) numerická gramotnost (schopnost pracovat s čísly, s matematickými operacemi) Funkční gramotnost je možno neustále rozvíjet. Gramotnost není odrazem stupně vzdělání. V ČR vyšší vzdělání koreluje s kvalitou funkční gramotnosti. Opakem gramotnosti je negramotnost. S cílem zvýšit gramotnost jsou často pořádány alfabetizační kampaně.

Gramotnost ve světě

80% dospělých na světě je gramotných. Nejvyšší gramotnost vykazuje Evropa, Severní Amerika a Austrálie, nižší pak země jižní Asie (59,5%), subsaharské Afriky (60,3%) a arabské státy (70,3%). Protože mezinárodní společenství si klade za cíl, aby v budoucnu byli všichni lidé na světě gramotní, je jedním z Rozvojových cílů tisíciletí zajistit základní vzdělání pro všechny děti na světě do roku 2015. To se však zřejmě nepodaří splnit, i když situace se oproti minulosti zlepšila. Nejnižší gramotnost - 53% má skupina nejméně rozvinutých zemí. Konkrétně je gramotná méně než polovina dospělých v těchto zemích:[1]

 1. Mali 23,3%
 2. Burkina Faso 28.7%
 3. Niger 30,4%
 4. Sierra Leone 38,1%
 5. Benin 40,5%
 6. Senegal 42,6%
 7. Mosambik 44,4%

Gramotnost se liší nejen mezi geografickými oblastmi (a to i v rámci jednotlivých států), ale také v jednotlivých sociálních skupinách. Vzdělání je například v rozvojových zemích dostupnější pro děti ve městech než na venkově. Panuje také výrazná nerovnost pohlaví - 2/3 negramotných jsou ženy, což dále zhoršuje jejich postavení ve společnosti a šanci prosazovat svá práva. Proto v rámci rozvojové spolupráce probíhají také různé kurzy celoživotního vzdělávání.[2] V těchto zemích je gramotných méně než polovina žen:[1]

 1. Mali 16%
 2. Niger 16,4%
 3. Burkina Faso 21.6%
 4. Sierra Leone 26,8%
 5. Benin 27,9%
 6. Senegal 32,3%
 7. Mosambik 33%
 8. Pákistán 40,2%
 9. Jemen 40,5%
 10. Bhútán 42,2%
 11. Maroko 43,2%
 12. Nepál 43,6%
 13. Bangladéš 48%
 14. Mauritánie 48,3%

Reference

 1. 1,0 1,1 Údaje UNESCO z r. 2007 http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=210
 2. Příklad projektu celoživotního vzdělávání - http://www.rozvojovka.cz/kurzy-psani-a-cteni-pro-zeny-v-senegalu_194_4.htm

Související články