Groteska

Z Multimediaexpo.cz

Groteska je dramaturgický útvar vyskytující se se ve filmu hraném i animovaném, popřípadě na divadle či v literatuře. Jedná se o žánr, který za svůj hlavní atribut zvolil humor (nejčastěji situační) či komiku, někdy i na úkor ostatních rozměrů díla jako je děj, zápletka, výprava a podobně. Groteska má jako žánr tradici již od počátků filmové tvorby zejména v oblasti němého filmu.

V grotesce postavy jednají v rozporu s předpoklady a zvyklostmi, se vznešenými zásadami a záměry, úmysly, jež proklamují. Jako groteska zaznívá například vypravování o průběhu polní mše sloužené feldkurátem Katzem v Haškových Osudech dobrého vojáka Švejka za světové války.