Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Literatura

Z Multimediaexpo.cz

Literatura (z lat. littera = písmeno) v širším slova smyslu je souhrn všech psaných textů, (z lat. textum = tkanina) tj. všech existujících písemně zaznamenaných jazykových projevů lidstva. Tedy literatura umělecká, naučná, technická, časopisecká, memoárová i soukromá korespondence. V užším slova smyslu se literaturou obvykle myslí literatura umělecká, čili krásná literatura, beletrie. Literatura také působí jako inspirace pro ostatní umělce – na motivy literárních děl vznikají obrazy, sochy, písně a v moderní době také filmy.

Obsah

Dělení literatury

Podle funkce

Poznávací, výchovná (víra v přátelství, věrnost), estetická (schopnost literatury vyvolat v čtenářovi napětí, pocity...)

Odborná

Související informace můžete najít také v článku: referát (dokument)}}

Obsahuje znalosti a fakta. Využívá se pro vzdělávání. Speciálním druhem je populárně-naučná literatura pro širokou veřejnost, která zpřístupňuje odborné informace snadno pochopitelnou formou.

Umělecká

Také krásná literatura nebo beletrie. Tvoří ji umělci s použitím uměleckých prostředků. Může obsahovat příběh a působí na city čtenáře.

Jednací písemnictví

Ustálené komunikační protokoly.úřední žádostiats...

Podle formy

Psaná

Např. romány, povídky, básně, novely, vypravování aj.

Ústní

Související informace můžete najít také v článku: Lidová slovesnost}}

Předává se z generace na generaci (říkadla, pohádky, písně, pověsti…). Autor je většinou neznámý.
Nejznámější sběratelé lidové slovesnosti u nás: Božena Němcová a Karel Jaromír Erben

Podle doby vzniku

Např. antická, středověká, baroknímoderní literatura.

Podle země původu

Literární druhy

Lyrika

Související informace můžete najít také v článku: Lyrika}}

Vyznačuje se tím, že nemá děj. Vyjadřuje myšlenky, nálady a pocity autora. Příkladem mohou být lidové písně nebo básně. Většinou je veršovaná.

Přírodní

Odraz přírody v myšlenkách autora.
Tuto poezii psali např.: František Hrubín, Stanislav Kostka Neumann a Sergej Alexandrovič Jesenin.

Společenská

Milostná

Odráží pocity milenců.

Epika

Související informace můžete najít také v článku: Epika

Vypráví příběh. Základem je dějová linie, může jich mít i víc. Zpravidla jich bývá více.

Drama

Drama (divadelní hra) vzniklo v antickém Řecku na počest boha Dionýsa. Základem je sehrání příběhu na jevišti. Dělí se na dějství nebo akty. Psáno je na základě dialogu nebo monologu.

Tragédie

Tragédie je hra se smutným koncem. Řeší mravní nebo společenské problémy.
hlavní hrdina vždy na konci umírá

Příklady děl: Král Lear, Romeo a Julie
Příklady autorů: William Shakespeare

Komedie

Komedie (veselohra) je hra veselá a ironická. Poukazuje na nedostatky, chyby a zesměšňuje. Speciálním druhem komedie je fraška. Jejím hlavním rysem je nápadně přehnané zesměšňování.

Činohra

Činohra řeší aktuální problémy formou satiry. Její obsah je vážný. Soustřeďuje se především na postavy.

Vědy o literatuře

Literaturou se zabývají mnohé vědní obory, např. literární historie, literární teorie (zkoumá teoretické poznatky o literatuře), literární kritika (hodnocení literatury) aj.

Související články

Externí odkazy