Hematologie

Z Multimediaexpo.cz

Krvácející prst

Hematologie je vědní obor, jenž se zabývá studiem krve a všemi jejími složkami. Studuje zejména buňky krve z hlediska jejich morfologie, kvantity a funkce. V druhé řadě se zabývá srážlivostí krve a všemi faktory, které se na srážení podílejí. Studuje mechanismy srážení, zpětné mechanismy apod. V hematologii se pracuje vždy s čerstvou nesraženou krví. Sražená krev, respektive sérum se používá v sérologii, biochemii a imunologii, ke stanovení jednotlivých organických molekul (proteiny, tuky, sacharidy) a makroprvků či mikroprvků.

Dělení hematologie

 • obecná x speciální
 • klasická (teoretická) x klinická
 • humánní x veterinární

Hematologické vyšetření je velmi významnou složkou vyšetření pacienta, bez něhož se neobejde žádný lékař a proto každá nemocnice má ve své struktuře vždy začleněno oddělení klinické hematologie. Klinická hematologie sleduje odchylky v krvi pacienta od daného fyziologického stavu a napomáhá tak diagnostice onemocnění. V některých případech lze již na základě hematologického vyšetření stanovit přesnou diagnózu. Pomocí různých hematologických technik se zjišťuje celkový krevní obraz, diferenciální rozpočet leukocytů a faktory srážlivosti. mikroskopií specielně barvených hematologických preparátů (krevní nátěr na sklíčku) lze sledovat morfologii jednotlivých typů leukocytů a jejich počty. To má význam zejména při diagnostice leukémií, tj. rakoviny bílých krvinek.

Hematologické parametry

Akutní leukémie

Mezi základní hematologické parametry patří:

 • Hemoglobin = krevní barvivo obsažené v erytrocytech;
 • Hematokrit = poměr buněčné složky krve k objemu plasmy;
 • MCV = střední objem erytrocytu;
 • MCH = obsah hemoglobinu v 1 erytrocytu;
 • MCHC = střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech;
 • Absolutní počet leukocytů = celkový počet všech leukocytů na objemovou jednotku krve;
 • Absolutní počet erytrocytů = celkový počet všech erytrocytů na objemovou jednotku krve;
 • Diferenciální rozpočet = je stanovení vzájemného poměrového zastoupení všech typů leukocytů (lymfocyty, neutrofily, tyčky, segmenty, eosinofily, basofily, retikulocyty, monocyty);
 • testy srážlivosti – protrombinový čas apod.

Použitá literatura

 • Doubek J. et al. 2003. Veterinární hematologie. Noviko. Brno. str. 464.