High Dynamic Range

Z Multimediaexpo.cz

Kouzelný západ slunce nad Ibizou.
Columbus Monument v Barceloně.
Hlavní památník Dukelského průsmyku (2010)

HDR neboli High Dynamic Range (plným názvem „high dynamic range imaging“, HDRI) čili vysoce dynamický rozsah (zobrazení), rozsah expozice je technologie, která umožňuje větší, rozšířenou reprodukci rozsahu osvětlení a zastínění částí scény snímku mezi nejsvětlejším a nejtmavším bodem snímku, než je možné u normální snímací techniky, bez tohoto postupu. Používá se ve fotografii, počítačové grafice a zpracování obrazu.

Obsah

Počítačová grafika a digitální fotografie

V počítačové grafice HDRI znamená nasvícení scény využívající místo klasických světel simulujících reálné světelné zdroje speciální bitmapu HDR. Bitmapa HDR obsahuje informace o všech světlech umístěných na scéně. Tato metoda se používá u scén s lesklými objekty a při kompozici reálného a počítačového modelu, protože osvětlení technologií HDR vypadá velice realisticky.

Výhoda HDR je v rozsahu barev, klasické bitmapové formáty (BMP, JPEG, ...) pracují s rozsahem 8 bitů na jednu barvu, což znamená hodnoty 0–255 a až následné osvětlení a dodatečné definování odraznosti. HDR definuje množství světla na daném pixelu – tedy již v HDR textuře je pamatováno, jak se bude předmět opticky chovat. Barevná informace je uložena prakticky neomezeně – používají se čísla s plovoucí desetinnou čárkou, např.: 1,1124545 nebo 4545544,45456. Tvorba HDR obrázků se většinou provádí složením několika různě exponovaných snímků. Síla této technologie, která je mezi 3D modeláři používána již nějakou dobu, je v dokonalejším zobrazení odrazů předmětů (high dynamic range rendering, HDRR nebo HDR Rendering, high dynamic range lighting). Na Internetu je mnoho statických obrázků, které kombinují fotografii s 3D modely a u některých téměř nelze poznat přechod.
Z českých autorů je prací s touto kombinací znám např. Petr Zelený

HDR používá open source formát souboru OpenEXR s příponou .exr.

Obdoba v klasické analogové fotografii

Obdobou v klasické analogové fotografii je zonální systém, fotografická metoda pro optimální zobrazení celého rozsahu jasů ve snímané scenérii, kterou v roce 1941 zformulovali Ansel Adams a Fred R. Archer.

Základním cílem zonálního systému je dosažení kvalitní reprodukce celého rozsahu jasů ve snímané scenérii, tedy dokonalého prokreslení světel a stínů, s korektní tonalitou všech zón šedé škály od černé k bílé, dále pak systém, umožňující kontrolovatelnou změnu tonality a její posouvání v jednotlivých tonálních zónách.

Zonální systém je pak soubor principů a činností, které slouží k dosažení cíle a současně umožňuje poznat zákonitosti dávající autorovi plnou kontrolu nad budoucí tonalitou fotografií, slouží k předem určené změně tonality a převodu barev na šedou škálu.

HDR v umění

Z českých a slovenských fotografů se HDR věnuje například

HDR stejně jako ostatní techniky - a nejen fotografické - jsou "dobrým sluhou, ale zlým pánem" a mohou svádět k nepřiměřenému, nadměrnému užití. Důsledkem pak je přebarvenost, nepřirozenost obrazu, která se z výrazového prostředku snadno stává při neuvážlivém uplatnění až nepříjemnou manýrou.

Velká Galerie

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
High Dynamic Range
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
High Dynamic Range