Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Technologie

Z Multimediaexpo.cz

Technologie (řecky τεχνολογια < τεχνη „dovednost“ + λογος „slovo, nauka, znalost“ + přípona ια) je odvětví techniky, které se zabývá tvorbou, zaváděním a zdokonalování výrobních postupů. Dnes se pojem technologie často používá ve významu technika, díky nepřesnému překladu anglického slova technology. Výraz technologie dále může znamenat:

 • souhrn výrobních, služebních prostředků nebo prostředků opravy daného podniku
 • veškeré použité prostředky pro danou práci, týkající se výroby, opravy nebo služby
 • souhrn dokumentů, nazývaných výrobní tajemství nebo know-how, patřících danému podniku, mezi něž patří prospekty, technické výkresy, plány, výrobní postupy a podobně.
 • oddělení technické přípravy výroby ve výrobním podniku. Konstruktér nakreslí technický výkres a připraví kusovník materiálu, ze kterého se má vyrábět. Technolog (pracovník oddělení technologie) určí na kterých strojích, jakým nářadím, za kolik peněz se bude vyrábět.

Historie technologie

Pojem technologie je velmi starý, stejně jako snaha lidstva o zjednodušování každé práce. Samotné slovo technologie možná nebylo vždy tolik skloňováno jako dnes, pravdou ale je, že jeho význam prudce vzrostl s rozmachem průmyslové revoluce. Dnes ji lze členit do mnoha odvětví průmyslu i služeb.

Příklady existujících technologií

 • zpracování železné rudy
 • zpracování ropy
 • zpracování kaučuku
 • výroba oceli a jiných slitin železa
 • výroba a zpracování neželezných kovů
 • výroba a zpracování plastů
 • výroba a zpracování skla
 • těžba a zpracování dřeva
 • zpracování, balení a skladování potravin

Výuka

Technologie příslušného odvětví je běžně vyučovaným předmětem na středních i vysokých školách.