Technologie

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Technologie (řecky τεχνολογια < τεχνη „dovednost“ + λογος „slovo, nauka, znalost“ + přípona ια) je odvětví techniky, které se zabývá tvorbou, zaváděním a zdokonalování výrobních postupů. Dnes se pojem technologie často používá ve významu technika, díky nepřesnému překladu anglického slova technology. Výraz technologie dále může znamenat:

Historie technologie

Pojem technologie je velmi starý, stejně jako snaha lidstva o zjednodušování každé práce. Samotné slovo technologie možná nebylo vždy tolik skloňováno jako dnes, pravdou ale je, že jeho význam prudce vzrostl s rozmachem průmyslové revoluce. Dnes ji lze členit do mnoha odvětví průmyslu i služeb.

Příklady existujících technologií

Výuka

Technologie příslušného odvětví je běžně vyučovaným předmětem na středních i vysokých školách.


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace