Banner2-Black-Friday-27-05-2022.png

Hlediště

Z Multimediaexpo.cz

Hlediště je obvykle ohraničený prostor, který je určen pro diváky. Diváci z hlediště pozorují představení (například v divadle, kině, koncertním sále nebo na stadionu). Hlediště je vybaveno tak, aby diváci mohli při sledování představení sedět nebo stát. Podlaha hlediště v nově budovaných objektech je z důvodů zajištění lepší viditelnosti jeviště téměř vždy uspořádána jako šikmá. Divadelní hlediště bývá většinou vpředu odděleno od jeviště portálem s oponou, přičemž v dolní části portálu (to je před hledištěm) je navíc instalována rampa. Hlediště v moderních kinech bývají nyní oddělena pouze volným prostorem, u dříve budovaných objektů byla často instalována i rampa a použita rovněž opona. Oddělení hlediště na stadionech pak slouží především k bezpečnostním účelům a často zahrnuje několik zón (zábradlí, skleněná stěna, volný prostor).

Obsah

Vstup

Obvykle není vstup do hlediště volný. Divák musí před vstupem prokázat, že zaplatil vstupné. K tomu slouží tzv. vstupenka. Je to kartička nebo lístek, který prokazuje nejen zaplacení vstupného, ale obvykle obsahuje i další údaje (název představení, datum a čas začátku představení, označení místa, ze kterého bude divák představení sledovat aj). Vstupenky se často používají i v případě, že je vstup zdarma. Na každé představení pořadatel vydává tolik vstupenek, kolik odpovídá kapacitě hlediště. Pokud do hlediště vstupují pouze diváci se vstupenkami, je zajištěna větší bezpečnost diváků a nehrozí přeplnění hlediště.

Odkazy

Literatura

  • Miroslav Kouřil: O malém jevišti, Orbis, Praha, 1953, str. 27, 52, 56

Související články