Hydrodynamika

Z Multimediaexpo.cz

Hydrodynamika je obor spadající pod hydromechaniku, který se zabývá mechanickými pohybem (prouděním) kapalin.

Proudění reálných kapalin je složitý proces, který je ovlivňován množstvím faktorů. Při zkoumání tohoto pohybu tedy záměrně některé z faktorů ignorujeme, provádíme tedy určitou idealizaci. Nejznámějším, a pro zkoumání nejjednodušším příkladem, je pohyb tzv. ideální kapaliny.

Hydrodynamika využívá při studiu pohybu kapalin metody mechaniky kontinua, tedy Lagrangeovu metodu a Eulerovu metodu.

Související články

Externí odkazy