Hydroxid

Z Multimediaexpo.cz

(Přesměrováno)

Hydroxidy jsou sloučeniny hydroxylového aniontu OH- s kovovým kationtem. Tvoří je hlavně alkalické kovy a kovy alkalických zemin. Hydroxidy jsou zásadité a při neutralizační reakci s kyselinou vytvářejí sůl příslušné kyseliny a kovu za odštěpení vody. V přírodě se hydroxidy nevyskytují. Mezi hydroxidy patří například hydroxid sodný (NaOH) či hydroxid draselný (KOH). Jsou to žíraviny používané na výrobu mýdel, papíru, pracích prášků, na čištění tuků a olejů. Mění oleje a mastnoty na rozpustná mýdla, která jsou již snadno smývatelná. Proto se používají do různých čisticích prostředků.

Výroba hydroxidů

Hydroxidy se vyrábí převážně elektrickým rozpadem solanky.

Vznik

Při přípravě vznikají hydroxidy z prvků kovů nebo polokovů s vodou. Při výrobě vznikají z oxidů amfoterních a zásadotvorných s vodou

Vodné roztoky

Hydroxidy jsou zásadité látky, tj. pH jejich vodných roztoků je větší než 7. Pokud je hydroxid rozpuštěn ve vodě, disociují jeho molekuly na kladně nabité kationty kovu a na záporně nabité hydroxylové skupiny (OH-). Hodnota pH zásaditého roztoku je určována koncentrací hydroxylových iontů.