Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Přistěhovalectví

Z Multimediaexpo.cz

(Přesměrováno)
Mešita ve Vídni; vzrůstající počet přistěhovalců z arabského světa se projevil i na náboženském složení celé země.

Přistěhovalectví neboli imigrace (opakem je emigrace) je proces, při němž se na území státu usazují obyvatelé přicházející ze zahraničí. Konají tak z ekonomických, politických či náboženských důvodů.

Obsah

Důvody imigrace

  • ekonomické – Mnoho obyvatel chudých zemí, které sousedí s těmi bohatými opuští svojí zemi s vidinou zbohatnutí a dosáhnutí lepší životní úrovně či vzdělání. Přistěhovalců, kteří se stěhují do rozvinutých zemích právě kvůli tomuto důvodu je nejvíce, počítají se na miliony. Asi nejznámějším příkladem jsou Spojené státy americké, země, která vznikla právě díky přistěhovalcům v 19. a 20. století. V druhé polovině minulého století, ohromný ekonomický rozvoj vyspělých zemí a úpadek těch chudých přiměl některé obyvatele zemí, jako je např. Mexiko, Alžírsko, Turecko, Pákistán či Tunisko k tomu, aby se vydali za prací ke svým bohatším sousedům (Francie, Německo, Spojené státy americké, Spojené arabské emiráty). Někteří tito přistěhovalci se snaží o integraci do majoritní společnosti, ale ta je přesto složitá. Neporozumění a rozdílnost mezi nimi tak vede k radikalizaci obou skupin a k násilí.
  • politické – V zemích, kde probíhá již nějakou dobu ozbrojený konflikt se mnoho místních obyvatel rozhodne pro opuštění svých domovů, útočiště hledají v jiných zemích. Počet těchto imigrantů neboli uprchlíků dosahuje také milionů, nepostihuje však rozvinuté země. Příkladem těchto zemí mohou být území palestinské autonomie, Pákistán, Bosna a Hercegovina, Súdán, a některé další země. Mírnější variantou výše zmíněného jsou imigranti pocházející ze zemí, kde jsou perzekvováni, a to buď kvůli rase, původu či svému přesvědčení. Jako příklad lze uvést bývalý Sovětský svaz či socialistické Československo, odkud tisíce lidí dobrovolně nebo z donucení musely opustit zemi a odejít na Západ.

Problémy imigrace

Imigranti většinou pocházejí ze zemí s nízkou životní úrovní a z odlišného kulturního prostředí. Po jejich příchodu do cílové země tak ti, co nejsou schopni se přizpůsobit vytvářejí svojí vlastní enklávu s kulturním prostředím své staré země; vznikají tak ghetta. Přistěhovalci v nich se cítí odtržení od majoritní společnosti.

Související články

Externí odkazy