Dovolená : 25. červenec — 11. srpen 2022
Holidays : 25 July — 11 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 11 de agosto de 2022

Imitace

Z Multimediaexpo.cz

Slovem imitace označujeme nápodobu něčeho, připodobnění nějaké věci k jiné věci. Imitace tedy není nikdy plagiát či falzum (což může být úmyslně podvodná nápodoba originálu), ale pouhá zjevná a neskrývaná napodobenina původního předmětu. Imitováním resp. imitací různých známých či slavných osob se často zabývají specializovaní estrádní, kabaretní a varietní umělci-herci zvaní imitátoři, kteří tuto činnost obvykle provádí nějakou vhodnou humornou formou, jež vzor respektive imitovanou osobu neurazí a společensky nijak nepoškodí.

Příklady

  • slovem imitace býval kdysi označován druh levného salámu (lidová uzenina - napodobenina Uherského salámu)

Reference