Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Kabaret

Z Multimediaexpo.cz

Kabaret (francouzsky cabaret - hospoda) je malá scéna se zábavným, humoristickým, hudebním nebo tanečním programem. Obsahuje šansony, skeče. Program se skládá z jednotlivých hudebných, pěveckých, tanečních nebo scénických výstupů. Programem provází konferenciér. Kabaretní písně (původně psané pro kabaret) bývají také označovány termínem kabaretní kuplety. Lehčí kabaret s převažujícím hudebním programem pak také bývá označován slovem šantán.

První kabaret vznikl v 80. letech 19. století v Paříži (Chat Noir (Černý kocour) v r. 1881). Začátkem 20. století byl velmi rozšířený v německy mluvících zemích.

Obsah

Kabaret v Česku

V Česku nemá kabaret takovou tradici jako v německy a francouzsky mluvící oblasti. Vrcholným obdobím českého kararetu spadá do konce 1. světové války a prvních poválečných let (Červená sedma 1910 - 1922). Na tradice kabaretu navázaly některé satirické scény v 60. letech 20. století například Večerní Brno nebo Rokoko.

Představitelé českého kabaretu jsou E. Bass, K. Hašler, J. Červený, F. Futurista, V. Burian, E. A. Longen, X. Longenová, E. Fiala, J. Rovenský, K. Noll, Saša Rašilov starší aj.

Původ názvu

Francouzské slovo cabaret, označující nálevnu či kavárnu, tedy podniky, kde tato forma zábavy vznikla, pochází přes středonizozemský výraz cabret a staroseverofrancouzský výraz camberette z pozdně latinského slova camera, tj. malá místnost.

Poznámka

Nicméně je třeba poznamenat, že opravdu kvalitní český kabaret jako byla např. ona známá Červená sedma byl vlastně jakýmsi předchůdcem či uměleckým předobrazem pozdějších divadel malých forem jakož i příbuzným jiných pozdějších kulturních zařízení, která někdy označujeme pojmem poetická kavárna či literární kavárna či společenský klub. V dnešní době se v českých zemích pojem kabaret téměř nepoužívá, nahradila ho jiná módnější slova. Po Druhé světové válce funkci jakýchsi mobilních kabaretů převzaly zábavní podniky zahrnované pod souhrnný pojem estráda. Kvalitnější hudební produkce z oblasti populární hudby provozovaly music-hally, větším zábavním podnikem příbuzným kabaretu, jenž kombinuje prvky kabaretu a cirkusu zůstalo pak zařízení označované jakožto varieté. Slovo kabaret pak přežívalo na konci 20. století i v některých československých televizních pořadech - např. Kabaret u dobré pohody či Kaberet u zvonečku, což ale byly de facto víceméně televizně vylepšené estrádní či varietní programy.

Související články