Dovolená : 25. červenec — 11. srpen 2022
Holidays : 25 July — 11 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 11 de agosto de 2022

Ivo Šlosarčík

Z Multimediaexpo.cz

Doc. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D., (* 1974) je český právník a vysokoškolský pedagog. Šlosarčík absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Central European University v Budapešti. Dnes se zabývá právními otázkami evropské integrace, reformami veřejné správy a problematikou evropské spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí. Vyučuje na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, Jean Monnet Center of Excellence a New York University v Praze. Založil Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, kde v současnosti působí jako ředitel pro výzkum.

Bibliografie

  • ŠLOSARČÍK, Ivo. Politický a právní rámec evropské integrace. Praha: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2005. ISBN 80-903237-5-8
  • Evropský soudní dvůr a soudy členských států Evropské unie. Praha: Justiční akademie České republiky, 2005.
  • KRÁL, David - PITROVÁ, Lenka - ŠLOSARČÍK, Ivo: Návrh Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu – Komentář. Praha: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2004. ISBN 80-903237-3-1
  • ŠLOSARČÍK, Ivo. Právní rámec evropské integrace. Praha: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2003. ISBN 80-903237-0-7

Reference