Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Z Multimediaexpo.cz

Moderní areál Jinonice v Praze 5

Fakulta sociálních věd je druhou nejmladší ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy.

Obsah

Historie

Fakulta sociálních věd byla ustavena 1. června 1990 jako nástupce v sedmdesátých letech zrušené Fakulty sociálních věd a publicistiky. U jejího vzniku stáli zástupci bývalé Fakulty žurnalistiky, z které FSV vzešla, Barbara Köpplová a Jan Jirák, dále Miloslav Petrusek, Rudolf Kučera, Milan Šmíd Jiří Hlaváček a Aleš Havlíček. Prvním děkanem fakulty se stal novinář Čestmír Suchý. Zpočátku byl jedinou budovou FSV palác Hollar na Smetanově nábřeží, ve kterém do 70. let působilo Sdružení českých umělců grafiků, později patřil Fakultě žurnalistiky. Krátce po vzniku byl k fakultě přičleněn obnovený Ústav sociálně-politických věd UK a sociologové tak získali prostory přímo v Karolinu. Další místnosti přibyly po vzniku Centra pro německá a rakouská studia, které se usídlilo v budově bývalého kláštera sv. Havla v Rytířské ulici. V roce 1993 došlo k organizačnímu rozčlenění fakulty na instituty a o rok později přibyl k původním čtyřem (Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Institut ekonomických studií, Institut sociologických studií, Institut politologických studií) ještě Institut mezinárodních studií.

Současnost

Fakulta sociálních věd nyní funguje ve třech budovách – v paláci Hollar na Smetanově nábřeží, v budově v Opletalově ulici a v novém univerzitním Areálu Jinonice. Na FSV studuje celkem 3091 studentů, z toho 2634 v prezenčním a 457 v dálkovém studiu. Fakulta je také jednoznačně nejžádanější fakultou Univerzity Karlovy pro bakalářské studium - v roce 2005 podalo přihlášku pro tuto formu studia bezmála 5000 lidí, což je čtvrtina přihlášek celé univerzity pro tento cyklus. Z uchazečů o studium je však přijato jen 15 %, což je nejméně z celé UK. Fakulta se organizačně člení na 5 institutů a tzv. další součásti. Instituty mají v rámci fakulty poměrně širokou samostatnost a člení se dále na katedry. Tento silný mezičlánek mezi fakultou a jednotlivými katedrami je v českých poměrech zatím ojedinělý, avšak na FSV se ukázal jako velmi efektivní. V čele jednotlivých institutů stojí ředitel, v čele kateder vedoucí.

Instituty

Institut ekonomických studií

Institut ekonomických studií vznikl v květnu 1993 při reorganizaci fakulty z Katedry ekonomie a Institutu ekonomických věd. Ředitelem institutu je v současné době Martin Gregor. Institut sídlí v budově FSV v Opletalově ulici. Bakalářské studium je zaměřené na intenzivní výuku matematiky a statisticko-ekonometrických postupů spolu s teoretickými koncepcemi ekonomické vědy. Magisterské studium se potom dělí do tří specializací - ekonomická teorie, evropská ekonomická integrace a hospodářská politika a finance, finanční trhy a bankovnictví. V rámci IES existují tyto katedry:

 • Katedra mikroekonomie a matematických metod
 • Katedra makroekonomie a ekonometrie
 • Katedra institucionální ekonomie
 • Katedra financí a kapitálových trhů
 • Katedra evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky

Externí odkazy

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Hlavní náplní práce institutu je vědecká a výzkumná činnost, která se týká komunikace, médií a žurnalistiky. Institut, který v současné době vede Michal Šobr, tvoří dvě katedry, katedra mediálních studií a katedra žurnalistiky, které ještě od roku 2004 doplňuje nově vytvořená pracovní skupina oboru marketingová komunikace a PR. Institut sídlí v budově Hollar na Smetanově nábřeží 6 v Praze 1. Pod fakultu spadá i Centrum pro mediální studia FSV UK (CEMES). Na IKSŽ jsou v současné době otevřené tyto obory:

 • Mediální studia (bakalářský v kombinované formě)
 • Marketingová komunikace a PR (bakalářský)
 • Žurnalistika (bakalářský)
 • Mediální studia (magisterský)
 • Žurnalistika (magisterský)
 • Mediální studia (doktorský)

Externí odkazy

Institut mezinárodních studií

Institut, který vznikl v roce 1994, se zabývá vědeckou činností dotýkající se zejména moderních dějin a teritoriálních studií. V současnosti ho vede Jiří Vykoukal. Institut sídlí v Areálu Jinonice. V jeho rámci v současnosti existují tyto obory:
bakalářské:

 • Mezinárodní teritoriální studia
 • Česko-německá studia

magisterské:

 • Americká studia
 • Německá a rakouská studia
 • Ruská a východoevropská studia
 • Západoevropská studia
 • Evropská studia

doktorské:

 • Mezinárodní teritoriální studia
 • Moderní dějiny

Institut se člení na následující katedry:

 • Katedra amerických studií
 • Katedra německých a rakouských studií
 • Katedra ruských a východoevropských studií
 • Katedra západoevropských studií

Externí odkazy

Institut politologických studií

Institut, v současné době vedený Petrem Jüptnerem[1], se soustřeďuje na politologii, mezinárodní vztahy a evropskou integraci. Sídlí v budově FSV v Jinonicích. Na institutu jsou v současnosti otevřené tyto obory:

 • Politologie a mezinárodní vztahy (bakalářský)
 • Politologie (magisterský)
 • Mezinárodní vztahy (magisterský)
 • Bezpečnostní studia(magisterský)
 • Politologie (doktorský)
 • Mezinárodní vztahy (doktorský)

V současnosti se IPS dělí na dvě katedry:

 • Katedra politologie
 • Katedra mezinárodních vztahů

Externí odkazy

Institut sociologických studií

Ředitelem institutu, který vznikl v roce 1993 sloučením bývalé Katedry sociologie a sociální politiky a Ústavu sociálně politických věd FSV, je Martin Hájek. Činností institutu je nejen vzdělávání v oblastech sociologie, sociální politiky a veřejné politiky, ale i rozsáhlá výzkumná činnost v těchto oblastech. Na ISS je v současnosti možné studovat tyto obory:

 • Sociologie a sociální politika (bakalářský)
 • Sociologie a sociální antropologie (bakalářský)
 • Veřejná a sociální politika (magisterský)
 • Sociologie (magisterský)
 • Sociologie (doktorský)
 • Veřejná a sociální politika (doktorský)

ISS zahrnuje dvě katedry:

 • Katedra sociologie
 • Katedra veřejné a sociální politiky

Externí odkazy

Další součásti

Kromě pěti institutů tvoří Fakultu sociálních věd také tzv. další součásti (2 odborná vědecká centra a specializované části pro informace, výuku jazyků a IT):

Známí absolventi

Reference

 1. http://fsv.cuni.cz/

Externí odkazy