Dovolená : 25. červenec — 22. srpen 2022
Holidays : 25 July — 22 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 22 de agosto de 2022

Jakobsit

Z Multimediaexpo.cz

Jakobsit (Švédsko, 2009)

Jakobsit (Damour, 1869), chemický vzorec (Mn2+,Fe2+,Mg)(Fe3+,Mn3+)2O4, je krychlový minerál ze skupiny spinelidů.
Nazván podle lokality Jakobsberg ve Švédsku.

Obsah

Původ

Primární minerál nebo jako produkt přeměny dalších minerálů některých metamorfovaných manganových ložisek.

Morfologie

Vzácně se vyskytující krystaly mají tvar oktaedrů o velikosti do 4 mm. Dále se vyskytuje v masivních i zrnitých agregátech. Dvojčatí podle {111} (spinelový zákon), výsledný tvar je zploštělý podle {111} nebo deskovitý.

Vlastnosti

  • Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 5,5–6, křehký, hustota 4,8 g/cm³, štěpnost chybí, lom nerovný, lasturnatý
  • Optické vlastnosti: Barva: černá, v odraženém světle šedá. Lesk kovový až polokovový, průhlednost: opakní, vryp červenohnědý.
  • Chemické vlastnosti: Složení: Mg 1,07 %, Mn 26,58 %, Fe 44,21 %, O 28,15 %. Rozpustný v HCl. Před dmuchavkou se netaví.

Podobné minerály

Parageneze

Využití

Výjimečně jako ruda manganu.

Naleziště

Řídce se vyskytující minerál.

Citace

DUĎA, Rudolf; REJL, Luboš. Minerály. Fotografie Dušan Slivka. 1., české vyd. Praha : AVENTINUM, 1997. 520 s. (Velký průvodce.) ISBN 80-7151-030-0.  

Související články

Externí odkazy


Spinelidy

franklinit • gahnit • hercynit • chromit • jakobsit • magnetit • spinel • trevorit • ulvospinel