Franklinit

Z Multimediaexpo.cz

Franklinit (Berthier, 1819), chemický vzorec (Zn,Mn,Fe)2+(Fe,Mn)3+2O4, je krychlový minerál.

Pojmenován podle lokality Franklin v New Jersey, USA a na počest amerického státníka, filosofa a vynálezce Benjamina Franklina.

Obsah

Původ

Vzniká vysokoteplotní přeměnou mořských karbonátových sedimentů bohatých na Fe, Mn, Zn. V malé míře se nalézá v některých železných a manganových ložiscích.

Morfologie

Krystaly běžně ve tvaru oktaedru, často se zaoblenými rohy a velikosti až 22 cm, méně často dodekaedry a vzácně krychle. Dvojčatí podle {111}. Agregáty zrnité, masivní.

Vlastnosti

  • Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 6–6,5, křehký, hustota 5–5,2 g/cm³, štěpnost nedokonalá podle {111}, lom nepravidelný až lasturnatý.
  • Optické vlastnosti: Barva: černá, hnědá, červená. Lesk kovový až polokovový, průhlednost: opakní, tenké úlomky průsvitné, vryp červenohnědý až černý.
  • Chemické vlastnosti: Složení: Zn 16,59 %, Mn 18,58 %, Fe 37,78 %, O 27,06 %, příměsi Al, Ti, Ca. Rozpustný v HCl. Před dmuchavkou se netaví, ale stává se magnetickým.

Podobné minerály

Parageneze

Získávání

Využití

Naleziště

Vzácně se vyskytující minerál.

Citace

DUĎA, Rudolf; REJL, Luboš. Minerály. Fotografie Dušan Slivka. 1., české vyd. Praha : AVENTINUM, 1997. 520 s. (Velký průvodce.) ISBN 80-7151-030-0.  

Související články

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Franklinit
Spinelidy

franklinit • gahnit • hercynit • chromit • jakobsit • magnetit • spinel • trevorit • ulvospinel