Chromit

Z Multimediaexpo.cz


Chromit (Wilhelm Karl Ritter von Haidinger, 1845), chemický vzorec FeCr2O4 (oxid železnato–chromitý), je krychlový minerál.

Společně s dalšími minerály patří mezi tzv. spinelidy. Název odráží jeho složení.

Obsah

Původ

Magmatický, v ultrabazických horninách – hadce a olivínovce (peridotity). Běžná součást meteoritů.

Morfologie

Vzácně se vyskytující krystaly mají tvar oktaedru. Většinou tvoří hrubě až jemě zrnité agregáty nebo je celistvý a kusový. V náplavech ohlazené valouny.

Vlastnosti

  • Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 5,5, křehký, hustota 4,5–4,8 g/cm³, štěpnost chybí, lom nerovný, lasturnatý.
  • Optické vlastnosti: Barva: hnědočerná, černá. Lesk polokovový, průhlednost: opakní, vryp žlutohnědý, hnědý.
  • Chemické vlastnosti: Složení: Fe 24,95 %, Cr 46,46 %, O 28,59 %, příměsi Al, Mg, Zn, Mn. Před dmuchavkou se netaví, ale zbytek je magnetický.

Podobné minerály

magnetit, franklinit

Parageneze

bronzit, magnetit, olivín, uvarovit

Získávání

Těžbou ložisek v ultrabazických horninách nebo z náplavů, kde se hromadí díky své chemické stálosti.

Využití

Nejvýznamnější ruda chrómu.

Naleziště

Hojný minerál.

Citace

DUĎA, Rudolf; REJL, Luboš. Minerály. Fotografie Dušan Slivka. 1., české vyd. Praha : AVENTINUM NAKLADATELSTVÍ, 1997. 520 s. (Velký průvodce.) ISBN 80-7151-030-0.  

Související články

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Chromit
Spinelidy

franklinit • gahnit • hercynit • chromit • jakobsit • magnetit • spinel • trevorit • ulvospinel