Dovolená : 25. červenec — 11. srpen 2022
Holidays : 25 July — 11 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 11 de agosto de 2022

Jan Křen

Z Multimediaexpo.cz

Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc. (* 22. srpna 1930, Praha) je český historik. Vystudoval historii na Fakultě společenských věd Vysoké škole politické ÚV KSČ (1953). V letech 19461969 byl členem KSČ. Do roku 1970 působil jako vedoucí katedry historie na Vysoké škole politické a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Věnoval se studiu dějin tzv. buržoazní republiky, KSČ a československého odboje za 2. světové války. Z jeho rozsáhlého díla o dějinách české emigrace na Západ mohly vyjít jen první dva svazky. V roce 1970 musel opustit své pracoviště a až do roku 1989 pracoval jako dělník-čerpač u podniku Vodní zdroje. Podepsal Chartu 77. Byl hostujícím profesorem na univerzitě v Brémách (19831984) a v Berlíně (19901991). Nyní je vědeckým členem Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a ředitelem Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd, členem společné česko-německé komise historiků. Za svoji knihu Dvě století střední Evropy byl v roce 2006 oceněn cenou Magnesia Litera v kategorii naučné literatury a v roce 2007 polskou Cenou Waclawa Felczaka a Henryka Wereszyckého.

Dílo

 • Československo v období odlivu poválečné revoluční vlny a upevňování panství buržoazie (1921-1923), 1956
 • Československo v období dočasné a relativní stabilizace kapitalismu (1924-1929), 1957
 • Mnichovská zrada, 1958
 • Do emigrace: Západní zahraniční odboj 1938–1939, 1963
 • Ke studiu dějin KSČ (společně s M. Reimannem), 1964
 • Dějinná křižovatka SNP, předpoklady a výsledky, 1964
 • Odsun Němců ve světle nových pramenů", 1967 vyšlo ve třech dílech v ústeckém regionálním časopise „Dialog“; jedná se o vůbec první vědeckou práci českého historika zpracovávající toto téma; autor se věnuje hlavně tomu, jak se tvořily a postupně měnily plány na odsun
 • Palackého představy střední Evropy, 1969
 • V emigraci: Západní zahraniční odboj 1939–1940, 1969
 • Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780–1918 (Die Konfliktgemeinschaft: Tschechen und Deutsche 1780–1918), 1988
 • Integration oder Ausgrenzung: Deutsche und Tschechen 1890–1945, 1989
 • Bílá místa v našich dějinách, Lidové noviny, 1990
 • Historické proměny češství, 1993
 • Obraz Němců Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století, 1998
 • Konkurence i partnerství. Německé a československé hospodářství v letech 1918 - 1945 (Boris Bath, Jozef Faltus, Jan Křen, Eduard Kubů), 1999
 • Dvě století střední Evropy, 2005

Literatura

 • PÁNEK, Jaroslav; VOREL, Petr, a kol. Lexikon současných českých historiků. Praha ; Pardubice : Historický ústav Akademie věd České republiky ; Sdružení historiků České republiky (Historický klub) ; Východočeské muzeum, 1999. 373 s. ISBN 80-85268-84-1.  

Externí odkazy