Kašna

Z Multimediaexpo.cz

Honosná barokní kašna Parnas z konce 17. století na Zelném trhu v Brně
Kašna na Masarykově náměstí v Pelhřimově (2014)

Kašna je umělá nádrž na vodu. Původně ji tvořila obyčejná kamenná, dřevěná, někdy i plechová schránka, do které byla voda obvykle přiváděna z jednoduché trubky veřejného vodovodu. Kašny ale mohly být koncipovány i coby zcela samostatné zdroje vody, tedy ve spojení s obecní či městské studnou či studánkou. Kašny sloužily většinou jako jediný zdroj vody pro obyvatele měst a obcí. Teprv od 16. století se v České republice začínají objevovat kašny různě architektonicky zdobené. Přibývají na nich sochy a plastiky. Název kašna pochází z německého Wasser kasten (schránka na vodu).

Související články

Externí odkazy