Šok ⇒ EU Katastrofa !! Ceny energií už srazily životní úroveň Čechů a Slováků pod úroveň Číňanů !!
Česká národní katastrofa !! A bude hůř !! A to vše díky nesmyslné válce proti Rusku !!

Kalk

Z Multimediaexpo.cz

Kalk je lingvistický pojem označující výraz vzniklý buď jako doslovný překlad cizího výrazu (kalky gramatické), nebo výraz podle cizí předlohy konstituovaný (kalky sémantické a frazeologické). Kalky gramatické se vyznačují tím, že každý morfém zdrojového jazyka je přeložen morfémem cílového jazyka, např. česky mrakodrap a německy Wolkenkratzer z anglického sky-scraper (sky nebe, scraper škrabač od scrape škrábat).[1] Hybridní kalk je kalk, v němž jsou přeloženy jen některé morfémy a alespoň jeden morfém pochází z cílového jazyka, příkladem je pravděpodobně slovo Vánoce (z něm. Weihnachten).[2] Tvorba kalků, kalkování, je jedním z druhů obohacování slovní zásoby. Příkladem kalku je také např. české slovo předmět, které je doslovným překladem latinského obiectum – „co se staví před“ (smysly),[3] „co je předhozeno“ (smyslům).[4]

Reference

  1. Jiří Rejzek: Český etymologický slovník. Leda, Voznice 2004. Str. 393
  2. Encyklopedický slovník češtiny. Praha, NLN 2002. Str. 210.
  3. Josef Holub, Stanislav Lyer: Stručný etymologický slovník jazyka českého. Praha: SPN 1992. Str. 314.
  4. Jiří Rejzek: Český etymologický slovník. Leda, Voznice 2004. Str. 419.

Literatura

  • Encyklopedický slovník češtiny. Praha, NLN 2002.