V pátek 26. dubna 2024 úderem 22 hodiny začíná naše nová
a opravdu velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte hned zítra soutěžit o lákavé ceny !!

Kapacitance

Z Multimediaexpo.cz

Kapacitance je zdánlivý odpor součástky s kapacitou (nejčastěji kondenzátoru) proti průchodu střídavého elektrického proudu dané frekvence. Kapacitance je tedy impedance kondenzátoru, nebo také reaktance kapacitního charakteru.

Kapacitance není důsledkem změny elektrické energie v součástce na tepelnou energii (tak jako elektrický odpor), ale je důsledkem změny elektrické energie na jinou elektrickou energii, a to energii elektrického pole kondenzátoru.

Velikost kapacitance závisí nepřímo úměrně na kapacitě a úhlové frekvenci střídavého proudu. V obvodech stejnosměrného proudu se kapacitance projevuje jako nekonečně velký odpor, při kterém elektrický proud obvodem neprochází.

Značka: XC

Základní jednotka: ohm, zkratka Ω

Další jednotky: stejné jako pro elektrický odpor

Výpočet: \(X_C = \frac {1}{C\cdot\omega} \) , kde C je kapacita, ω je úhlová frekvence

V RLC obvodech kapacitance způsobuje fázový posuv mezi proudem a napětím - proud předchází napětí. Kromě kapacitance se v RLC obvodech může objevovat také induktance.

Kapacitanci lze využít při oddělování vysokofrekvenční a nízkofrekvenční složky střídavého proudu. Složka s vyšší frekvencí prochází dobře, složka s nižší frekvencí prochází špatně.

Terminologická poznámka:

Vzhledem k tomu, že hrozí záměna s anglickými termíny "capacitance" (= kapacita) a "inductance" (= indukčnost), je lépe používat termínů kapacitní a induktivní reaktance. Také platná norma ČSN ISO 31-5 Veličiny a jednotky: Elektřina a magnetismus již uvádí pouze termíny kapacitní a induktivní reaktance, z tohoto hlediska lze proto termíny kapacitance a induktance považovat za zastaralé.

Související články