Elektrotechnická součástka

Z Multimediaexpo.cz

Elektrotechnická součástka je součástka, která se používá v elektrických obvodech. Elektrické součástky jsou též součásti elektrických spotřebičů.

Každá součástka má v obvodu nějakou funkci. Některé součástky jsou pasivní - pouze odebírají elektrickou energii a mění ji na jiný druh energie, např. rezistor, jiné součástky jsou aktivní - zdroje - do obvodu dodávají elektrickou energii.

Do elektrotechnických schémat se součástky zakreslují pomocí značek, které předepisují normy ČSN-EN 60617-2 až 60617-8.

Přehled elektrotechnických součástek

součástka značka funkce v obvodu
ampérmetr
Ammeter.png
měření elektrického proudu
anténa
IEC Antenna.png
příjem elektromagnetického vlnění
baterie
Cell.png
zdroj elektromotorického napětí
cívka
Inductor h wikisch.png
indukce (vytvoření magnetického pole)
cívka s jádrem
Symbol Induktor (with Core).png
elektromagnet, tlumivka
dioda (polovodičová)
Dioda.jpg
usměrnění střídavého proudu, nelineární prvek obvodu, detektor AM modulace
elektromotor
Linear electric motor symbol.jpg
přeměna elektrické energie na mechanickou energii
fotodioda
Photodiode symbol CS.png
ovlivnění elektrického proudu světlem
fototranzistor
ZnackaFototranzistoru1.png
ovlivnění elektrického proudu světlem
galvanometr
Current Source.png
indikace elektrického proudu
generátor
Znacka Generatoru 3.png
mechanický zdroj elektrické energie
kondenzátor
Capacitor Symbol.png
uchování elektrického náboje, filtrace, oddělení střídavé složky
mikrofon
Mic-IEC-Symbol.png
přeměna zvuku na elektrický signál
obrazovka
100px
zobrazení elektrického signálu na stinítku obrazovky
potenciometr
Variable Resistor.png
změna elektrického napětí změnou odporu
regulovatelný kondenzátor
Variable capacitor symbol.png
v LC obvodu změna rezonanční frekvence elektromagnetického kmitání změnou elektrické kapacity
relé
Relay-IEC.png
sepnutí/rozpojení elektrického obvodu řídícím elektrickým obvodem
reostat
Variable Resistor.png
změna elektrického proudu změnou elektrického odporu
reproduktor
100px
přeměna elektrického signálu na zvuk
rezistor
Resistor symbol GOST.png
odpor elektrického proudu
spínač
SPST-Switch.png
sepnutí/rozpojení el. obvodu
svorka
ZnackaSvorky1.jpg
připojení elektrického zdroje
tavná pojistka
Fuse symbol Europe.png
ochrana proti zkratu (nadproudu)
termočlánek
ZnackaTermoclanku1.jpg
tepelný zdroj elektrické energie
transformátor
Transformer Air Core.png
transformace střídavého elektrického napětí a proudu
tranzistor NPN
BJT NPN symbol.png
zesílení změn elektrického signálu
tranzistor PNP
BJT PNP symbol.png
zesílení změn elektrického signálu
uzel
Wire Junction.png
vodivé spojení nejméně tří vodičů
vodič
Wire H.png
vodivé propojení několika součástek
voltmetr
Voltmeter symbol.png
měření elektrického napětí
zdířka (zásuvka)
100px
místo připojení vnějšího elektrického zdroje
zesilovač
100px
zesílení elektrického signálu
zvonek
100px
přeměna elektrické energie na mechanické kmitání
žárovka (světelný zdroj)
Lamp symbol.png
přeměna elektrické energie na světlo (a teplo)

Související články