Elektrické pole

Z Multimediaexpo.cz

Elektrické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je těleso s elektrickým nábojem (elektricky nabité těleso) nebo časově proměnné magnetické pole. Elektrické pole je pole, ve kterém se projevuje působení elektrické síly.

Elektrické pole je částí elektromagnetického pole.

Obsah

Rozdělení

Podle závislosti na čase lze elektrické pole rozdělit na

Vlastnosti

Radiální pole bodového náboje.
  • Velikost elektrického pole závisí na velikosti náboje, na druhé mocnině vzdálenosti od tělesa a na vlastnostech prostředí kolem tělesa. Velikost elektrického pole je charakterizována veličinou intenzita elektrického pole.
  • Směrem elektrického pole je myšleno působení síly na náboj nacházející se v daném elektrickém poli. Směr této síly je určen konvencí a je domluvený od kladně nabitého tělesa k záporně nabitému tělesu.
  • Tvar elektrického pole bývá graficky prezentován pomocí siločar nebo ekvipotenciálních ploch. Tvar pole závisí na tvaru tělesa a na rozmístění okolních nabitých těles. Existují tři základní jednoduché tvary:

Související články

Literatura

  • SEDLÁK, Bedřich; ŠTOLL, Ivan. Elektřina a magnetismus. [s.l.] : [s.n.]. 650 s. ISBN 80-200-1004-1.  

Externí odkazy