Kaplička

Z Multimediaexpo.cz

Kaplička v Chanovicích

Kaplička, je menší sakrální objekt, se kterým se setkáváme zejména ve vesnicích. Je to menší budova než kaple či kostel. Je nutné vědět, že kaplička je spíše lidové označení, úředně (církevně i světsky) bývají tyto stavby většinou vedeny jako kaple. Podobně jako ony bývá zasvěcena některému svatému a místně se k jednotlivým kapličkám mohou vázat různé tradiční nebo náboženské obřady a oslavy. Mívá také svůj zvon, který může, avšak nemusí, mít svoje jméno. Zvon je používán k oznamování času (tradičně Anděl Páně ráno, v poledne a večer), požáru a jiné katastrofy, či se zvoní umíráček. Tato tradice z našich vesnic již skoro vymizela; lidí, kteří by uměli zvonit jednotlivé události, je opravdu málo.

Dobou největšího rozšíření kapliček bylo baroko (zde se setkáváme též s řadou kapliček v tzv. selském baroku), avšak praxe jejich budování neustávala ani později. Setkáváme se tak s kapličkami v historizujících slozích i objekty moderními – mnoho kapliček bylo vystavěno i za první republiky, např. za přispění agrární strany, které lze poznat podle jetelového symbolu na fasádě. V bezprostřední blízkosti některých kapliček se mohou nacházet tzv. boží muka, která bývají starší než samotná kaplička. V současné době dochází ve vesnicích z iniciativy farnosti, místních úřadů či občanských sdružení k postupné rekonstrukci kapliček. Při jejím dokončení je obvyklé vzhledem k jejich sakrálnímu charakteru znovu kapličku za účasti biskupa znovuvysvětit.

Externí odkazy