Kataláza

Z Multimediaexpo.cz

Kataláza (též katalasa) je běžný enzym vyskytující se téměř ve všech živých organismech vystavených kyslíku. Funguje jako katalyzátor rozkladu peroxidu vodíku na vodu a kyslík[1]. Kataláza má jedno z nejvyšších čísel přeměny ze všech enzymů. Jediná molekula katalázy může převést na vodu a kyslík miliony molekul peroxidu vodíku za sekundu[2]. Kataláza je tetramer čtyř polypeptidových řetězců, každý je složen z více než 500 aminokyselin[3]. Obsahuje čtyři porfyrinové hemové (železnaté) skupiny, které umožňují enzymu reagovat s peroxidem vodíku. Optimální pH pro lidskou katalázu je okolo 7[4] a rozmezí maxima funkce je skutečně široké (míra reakce se znatelně nemění v rozmezí pH 6,8 až 7,5)[5]. Optimum pH pro jiné katalázy se pohybuje mezi 4 a 11 v závislosti na druhu[6]. Také optimální teplota se liší podle druhu[7].

Obsah

Patologie

Peroxisomální porucha nazývaná akatalázie je způsobena deficitem funkce katalázy.

Interakce

Kataláza vykazuje interakce s ABL2[8] a genem Abl.[8]

Související články

Reference

  1. Chelikani P, Fita I, Loewen PC. Diversity of structures and properties among catalases. Cell. Mol. Life Sci., January 2004, roč. 61, čís. 2, s. 192–208. DOI:10.1007/s00018-003-3206-5. PMID 14745498.  
  2. Goodsell DS. Catalase [online]. RCSB Protein Data Bank, 2004-09-01, [cit. 2007-02-11]. (Molecule of the Month.) Dostupné online.  
  3. Boon EM, Downs A, Marcey D. Catalase: H2O2: H2O2 Oxidoreductase [online]. [cit. 2007-02-11]. (Catalase Structural Tutorial Text.) Dostupné online.  
  4. Maehly A, Chance B. The assay of catalases and peroxidases. Methods Biochem Anal, 1954, roč. 1, s. 357–424. DOI:10.1002/9780470110171.ch14. PMID 13193536.  
  5. Aebi H. Catalase in vitro. Meth. Enzymol., 1984, roč. 105, s. 121–6. DOI:10.1016/S0076-6879(84)05016-3. PMID 6727660.  
  6. EC 1.11.1.6 - catalase []. Department of Bioinformatics and Biochemistry, Technische Universität Braunschweig, [cit. 2009-05-26]. (BRENDA: The Comprehensive Enzyme Information System.) Dostupné online.  
  7. Toner K, Sojka G, Ellis R. A Quantitative Enzyme Study; CATALASE []. bucknell.edu, [cit. 2007-02-11]. Dostupné online.  
  8. 8,0 8,1 CAO, Cheng, Leng Yumei, Kufe Donald Catalase activity is regulated by c-Abl and Arg in the oxidative stress response. J. Biol. Chem., Aug. 2003, roč. 278, čís. 32, s. 29667-75. ISSN 0021-9258. DOI:10.1074/jbc.M301292200. PMID 12777400.