Kelvin

Z Multimediaexpo.cz

Crystal Clear help index.png   Informace uvedené v tomto článku je potřeba ověřit.
  Prosíme, pomozte vylepšit tento článek doplněním věrohodných zdrojů.
Crystal Clear help index.png

Kelvin (značený K) je jednotka teploty, indikující termodynamickou teplotu.

Kelvin je jednou ze sedmi základních jednotek soustavy SI, je definován 2 body:

  • 0 K je teplota absolutní nuly, tedy naprosto nejnižší teplota, která je fyzikálně definována,
  • 273,16 K je teplota trojného bodu vody.

Absolutní velikost jednoho stupně v Celsiově i Kelvinově stupnici je stejná – teplotní rozdíl 1 K je roven rozdílu 1 °C.

Tuto stupnici měření teplot navrhl skotský matematik a fyzik William Thomson, který byl za své výrazné vědecké úspěchy povýšen do šlechtického stavu pod jménem lord Kelvin.

Obsah

Přepočet na jiné stupnice

Celsiova stupnice

,

kde C je teplota ve stupních Celsia, K je teplota v kelvinech.

Z toho vyplývá:

0 K = −273,15 °C
0 °C = +273,15 K
100 °C = +373,15 K

Fahrenheitova stupnice

,
,

kde F je teplota ve stupních Fahrenheita, K je teplota v kelvinech.

Réaumurova stupnice

,
,

kde R je teplota ve stupních Réaumura, K je teplota v kelvinech.

Teplota a energie

V některých oblastech fyziky je teplota často vyjadřována pomocí kinetické energie, kterou má částice látky při dané teplotě (v elektronvoltech). K přepočtu mezi elektronvolty a kelviny se používá Boltzmannova konstanta a platí: .[zdroj ?]

Barevná teplota světla

V kelvinech se rovněž udává barevná teplota světla, zejména umělých světelných zdrojů – žárovek, zářivek a podobně. To je významné zejména pro snímání a záznam světla pro fotografie a film či video.

Zajímavosti

Teplota 0 °C není přesně teplota trojného bodu. Jeho teplota je 0,01 °C.

Do roku 1967 se používal pojem „stupeň Kelvina“ a označení °K. Roku 1967 však toto označení zrušila Generální konference pro míry a váhy.