Black-Friday-2021-11-Encyklopedie.png

Soustava SI

Z Multimediaexpo.cz

Soustava SI (zkratka z francouzského Le Système International d'Unités[1]) je mezinárodně domluvená soustava jednotek, která se skládá ze základních jednotek, odvozených jednotek, předpon a vedlejších jednotek. Mezinárodně garantuje definice jednotek a uchování etalonů Bureau International des Poids et Mesures v Sèvres (Francie), v České republice Český metrologický institut v Brně.

Soustava vznikla v roce 1960 ze soustavy metr-kilogram-sekunda (mks). Existoval také užívaný systém centimetr-gram-sekunda (soustava CGS).

V Česku vyplývá pro subjekty a orgány státní správy povinnost používat soustavu jednotek SI ze zákona č. 505/1990 Sb. ze dne 16. listopadu 1990 (Zákon o metrologii; se změnami podle zákonů č. 4/1993, 20/1993, 119/2000, 137/2002, 13/2002, 226/2003 a 444/2005 Sb.[2]) a souvisejících vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, zejména MPO vyhlášky č. 264/2000 Sb.[3]

Základní jednotky

Základních jednotek je sedm: metr, kilogram, sekunda, kelvin, ampér, kandela, mol.

Tabulka základních jednotek

Fyzikální veličina Značka Jednotka Značka
Délka l Metr m
Hmotnost m Kilogram kg
Čas t sekunda s
Teplota

(termodynamická)

T Kelvin K
Látkové množství n Mol mol
Elektrický proud I Ampér A
Svítivost I Kandela cd

Odvozené jednotky

Odvozené jednotky se tvoří kombinacemi základních jednotek, u významných veličin dostaly samostatné názvy. Abecední seznam odvozených jednotek: coulomb, kilogram na metr krychlový, metr čtverečný, metr krychlový, metr za sekundu, newton, ohm, pascal, volt, lumen, lux, becquerel, gray, sievert

Násobné a dílčí jednotky

K vyjádření násobků nebo dílů základních nebo odvozených jednotek slouží předpony, viz Předpony soustavy SI.

Vedlejší jednotky

Vedlejší jednotky jsou jednotky, které plně nezapadají do soustavy SI, ale jsou povoleny pro svoji všeobecnou rozšířenost a užitečnost. Např. hodina, minuta, stupeň Celsia, elektronvolt, …


Definice veličin

Délka, L

Základní jednotkou je 1 m. Metr je délka dráhy, kterou urazí světlo ve vakuu za sekundy.


Čas, t

Sekunda je doba trvání 9 192 631 770 period záření, odpovídající přechodu mezi dvěma hyperjemnými hladinami základního stavu atomu 133Cs.


Absolutní teplota, T

1 K je 1/273,16 díl absolutní teploty trojného bodu vody.


Elektrický proud, I

Ampér je takový elektrický proud, který ve dvou přímích rovnoběžných vodičích o nekonečné délce a zanedbatelném průřezu vzájemně vzdálených ve vakuu jeden metr, vyvolá mezi těmito vodiči sílu rovnou 2 · 10-7 N na jeden metr délky.


Látkové množství, n

Mol je takové množství, které obsahuje tolik elementárních jednotek (atomů, molekul, iontů, elektronů...), kolik je uhlíkových atomů v 12 g uhlíku 12C. Podle současných znalostí je v tomto množství uhlíku (6,022 141 5 +/-0,000 001 0) · 1023 atomů.

Související články

Externí odkazyChybná citace Nalezena značka <ref> bez příslušné značky <references/>.