Šok ⇒ Putin tvrdě zúčtuje s Ukrajinou nebo i s NATO na Ukrajině ! Neúprosná data ukazují, že je těsně před svým cílem !
Proti úderům ruských raket neexistuje obrana ! Ukrajina je tak v zoufalé situaci, že to přiznává už i starosta Kyjeva...

Koksárenský plyn

Z Multimediaexpo.cz

Firma Gas Works Park v Seattlu zachovala zařízení k výrobě koksárenského plynu, jde o jediné dochované zařízení tohoto typu v USA

Koksárenský plyn je směs plynů vznikající při koksování černého uhlí. Pro další využití je nutno ho vyčistit, přičemž se odstraňují např. dehet, benzol, sulfan, naftalen a amoniak. Jedná se o hořlavý plyn charakteristického zápachu. Obsahuje mj. vodík (až 60 %), methan a oxid uhelnatý (až 10 %). Vzhledem k obsahu oxidu uhelnatého je jedovatý. Kromě použití jako zdroje vodíku se koksárenský plyn používá také pro spalování. Obdobou koksárenského plynu je svítiplyn, který se získává převážně tlakovým zplyňováním hnědého uhlí kyslíkem a vodní parou.