Komenda

Z Multimediaexpo.cz

Strakonický hrad v sobě obsahuje také bývalou johanitskou komendu

Komenda (z lat. comes – druh, společník) nebo také komturie, komturství či komtura je označení pro středověké sídlo rytířského či křižovnického řádu, například templářů, johanitů, německých rytířů nebo křižovníků s červenou hvězdou, komenda a komturie je pak přeneseně i označení pro komunitu v dané komendě sídlící. V čele komend stál komtur. Komenda svým charakterem odráží výjimečnou pozici rytířských řádů jako kombinace mnišství a rytířství. Obsahuje části běžné pro klášter, například kapitulní síň, klášterní kostel, křížovou chodbu, refektář, ale přitom je opevněná a má charakter hradu, zahrnuje také dům komtura. Součástí komend byly také hospodářské objekty a špitál. Na území Česka je dochováno několik bývalých komend v různém stupni zachovalosti, např. bývalá komenda řádu německých rytířů v Drobovicích nebo Miletíně nebo bývalá komenda na Strakonickém hradě. Tato komenda navíc fungovala v netypické koexistenci se sídlem významného světského feudála Bavora ze Strakonic, který jim část svého sídla věnoval. Nejzachovalejší je bývalá johanitská komenda v Českém Dubu. V současné době se například České velkopřevorství řádu sv. Lazara teritoriálně dělí na dvě komendy[1].

Reference

  1. Organizace OSLJ-Bohemia

Související články