Konstrukce (geometrie)

Z Multimediaexpo.cz

Broom icon.png Tento článek potřebuje úpravy. Můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že ho vylepšíte.
Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl a Encyklopedický styl.
Broom icon.png

Cílem konstruktivní úlohy je obvykle narýsovat zadaný geometrický útvar. Řešení úlohy má tyto části:

  • Rozbor – náčrtek s vyznačením daných prvků
  • Konstrukce a její postup (zapsaný pomocí značek)
  • Důkaz – ověření, že sestrojený útvar má požadované vlastnosti
  • Diskuse – jak závisí počet řešení na zadaných rozměrech

Související články