Banner2-Black-Friday-27-05-2022.png

Konstrukce

Z Multimediaexpo.cz

Konstrukce (z lat. con-struere, se-stavovat) může znamenat: Činnost konstruování čili sestrojování:

Výsledek takové činnosti:

Pracoviště kde se konstruuje

  • Prototypová konstrukce
  • Výrobní konstrukce
  • Konstrukce přípravků

V přeneseném slova smyslu:

Podobná slova

rekonstrukce – nově provedená nebo obnovená konstrukceSymbol rozcestí

Tato stránka je rozcestník, tedy místo s více odkazy na různé články, které by jinak měly stejný nebo velmi silně podobný název. Jestliže vás sem dovedl odkaz, který by měl správně směřovat na specifický význam tohoto pojmu, můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že se vrátíte na odkazující stránku a tamní odkaz opravíte takovým způsobem, aby vedl přímo na odpovídající článek.