Kruh

Z Multimediaexpo.cz

Kruh


Kruh je rovinný geometrický útvar, omezený kružnicí. Kruh je určen svým středem S a poloměrem r: je to množina všech bodů roviny, které mají od středu vzdálenost menší nebo rovnou poloměru.

Obsah

Základní vzorce

Obvod o kruhu je určen vzorcem

jeho plocha S vzorcem

Další pojmy

Část kruhu, vymezená dvěma průvodiči, je kruhová výseč, část kruhu, omezená sečnou, je kruhová úseč. Plocha vymezená dvěma soustřednými kružnicemi o nestejném poloměru je mezikruží.

Kvadratura kruhu

Kvadratura kruhu - úloha najít čtverec, jehož plocha se rovná ploše daného kruhu - není prostředky elementární geometrie řešitelná. Přibližná řešení byla ovšem známa už ve starověku.

Odkazy

Související články

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Kruh
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Kruh