Kruhová výseč

Z Multimediaexpo.cz

Kruhová výseč – zelená plocha

Kruhová výseč je část kruhu příslušná určitému středovému úhlu θ.

Obsah výseče

Obsah kruhu se rovná

Obsah výseče příslušné středovému úhlu 1° je roven obsahu kruhu, tedy

Obsah výseče příslušné úhlu θ (zadaného v radiánech) je roven .

Obvod výseče

Související články