Krystalová mřížka

Z Multimediaexpo.cz

Broom icon.png Tento článek potřebuje úpravy. Můžete Multimediaexpo.cz pomoci tím, že ho vylepšíte.
Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl a Encyklopedický styl.
Broom icon.png
Krystalová mřížka chloridu sodného

Pro popis struktury krystalu se většinou zavádí krystalová mřížka (krystalová mříž). Je to množina určitých význačných bodů, od nichž se odvozuje poloha konkrétních částic v krystalu. Je třeba dodat, že krystalová mřížka je pouhou abstrakcí, která nám pomáhá popsat strukturu krystalů. Ve skutečnosti žádnou takovou mřížku v krystalu nenajdeme. Podobně jako u krystalu i zde zavádíme pojem ideální krystalová mřížka, což je taková krystalová mřížka, jejíž struktura je zcela pravidelná, bez poruch. Krystalová mřížka se odvozuje od další abstrakce, která se většinou označuje jako elementární buňka (základní buňka) krystalu.

Druhy krystalových mřížek

krystalové mřížky se od sebe odlišují tvarem základní buňky, jejich rozměry, polohami částic,velikostmi úhlů ...

  • triklinická
  • monoklinická
  • ortrombická
  • tetragonální
  • kubická
  • hexagonální
  • romboedrická

Poruchy

  1. vakance – chybí nějaká částice
  2. příměs – částice je navíc místo chybějící
  3. intersticiální poloha – částice je navíc a mimo