Dovolená : 25. červenec — 22. srpen 2022
Holidays : 25 July — 22 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 22 de agosto de 2022

Kyselina chlorečná

Z Multimediaexpo.cz


Kyselina chlorečná, HClO3, je kyslíkatá kyselina chloru, formální prekurzor chlorečných solí. Je to silná kyselina (pKa ≈ −1) a oxidační činidlo. Připravuje se reakcí kyseliny sírové s chlorečnanem barnatým, nerozpustný síran barnatý se odstraňuje srážením:

Ba(ClO3)2 + H2SO4 → 2 HClO3 + BaSO4

Jinou metodou je zahřívání kyseliny chlorné, kdy vznikají kyseliny chlorečná a chlorovodíková:

3 HClO → HClO3 + 2 HCl

Kyselina chlorečná je v chladných roztocích stabilní do koncentrace cca 30 %, roztoky do 40 % lze připravovat opatrným odpařováním při sníženém tlaku. Nad tuto koncentraci, a také při zahřívání, se roztoky kyseliny chlorečné rozkládají za vzniku celé škály produktů, například:

8 HClO3 → 4 HClO4 + 2 H2O + 2 Cl2 + 3 O2
3 HClO3 → HClO4 + H2O + 2 ClO2

Rozklad je řízen kinetickými faktory. Kyselina chlorečná není termodynamicky stabilní, vzhledem k disproporcionaci.

Související články

Literatura

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.

Reference