Dovolená : 25. červenec — 11. srpen 2022
Holidays : 25 July — 11 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 11 de agosto de 2022

Kyselina bromičná

Z Multimediaexpo.cz


Kyselina bromičná (HBrO3) je jednou ze čtyř kyselin vytvářených bromem. Lze ji získat až v 50% vodném roztoku. Vzniká rozpouštěním bromu ve vodě za současné přítomnosti chloru:

Br2 + 5 Cl2 + 6 H2O → 2 HBrO3 + 10 HCl

Praktické využití mají její soli, které se nazývají bromičnany. Anion BrO3oxidační číslo −1. Bromičnany se používají jako okysličovadla. Připravují se rozkladem bromnanů:

3 NaBrONaBrO3 + 2 NaBr

Bromičnany se také mohou připravit tavením chlorečnanu draselného s bromidem draselným:

KClO3 + KBr → KBrO3 + KCl

Jejich reakcí s roztoky bromidů vzniká volný brom:

KBrO3 + 5 KBr + 6 HCl → 3 Br2 + 6 KCl + 3 H2O

Literatura

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.

Související články


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Kyselina bromičná