Latorica

Z Multimediaexpo.cz


Latorica je řeka na západní Ukrajině a na jihovýchodním Slovensku. Spolu s Ondavou vytváří řeku Bodrog. Má celkovou délku 188 kilometrů, odvodňuje území s plochou 7700 km², pričemž na území Slovenska měří 38 km a plocha jejího povodí činí 2486 km². Dlouhodobý průměrný průtok činí 32 m³/s (nedaleko města Veľké Kapušany) a 86,8 m³/s v oblasti soutoku s Ondavou.

Pramen a tok na Ukrajině

Pramení na Ukrajině pod názvem Latorycja, ve Východních Karpatech, v geomorfologickém celku Polonyns'kyj chrebet. Od pramene teče převážně severojižním směrem až k městu Dolyna, odtud po Mukačevo pokračuje na jihozápad a dále až ke slovenské státní hranici na západ přez Zakarpatskou nížinu (Zakarpats'ka nyzovyna).

Tok na Slovensku

Na území Slovenska vstupuje na Východoslovenské rovině na rozhraní katastrálních území obcí Ptrukša a Boťany. Nejprvě teče severozápadním směrem, jižně od obce Čičarovce se stáčí na západ a přibližně od soutoku s Laborcem (95,0 m n. m.) pokračuje na jihozápad. S Ondavou se spojuje severoseverovýchodně od obce Zemplín (94,5 m n. m.) a dále pokračuje jako řeka Bodrog.

Charakteristika

Na slovenském území je typicky nížinnou řekou, vytváří velké množství meandrů, slepých ramen i ríčních ostrovů. Na slovenském území protéká přes CHKO Latorica, územím lužních lesů a podmáčenýcj luk. Nejvýznamnějšími přítoky jsou na Ukrajině zleva Boržava a zprava Mala Latorycja a Slatyna, na Slovensku pak pravostranný Udoč a Laborec. Na slovenské straně řeka neprotéká přes žádnou obec, avšak její koryto křižuje několik vodních kanálů (např. Ptrukšianský kanál zprava, Leleský kanál zleva a jiné). Koryto Latorice zároveň tvoří hranici mezi slovenskými okresy Michalovce a Trebišov. Latorica protéká Východoslovenskou nížinou vyzdvihnutým agradačním valem a po obou stranách vytvořila mohutnou říční nivu. Na jih od ní se nachází Latorická rovina, severně pak Kapušianske pláňavy. V prostoru mezi řekami Laborec, Latorica a Ondava sa rozkládá Malčická tabule. Její říční koryto bylo v minulosti upravováno bagrováním a budováním ochranných hrází a poldrů, čímž bylo zčásti vytvořeno nové koryto. V oblasti Ptrukše a Veľkých Kapušan se v současnosti těží zemní plyn.