Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Kilometr

Z Multimediaexpo.cz

Kilometr je jednotka délky v metrické soustavě, která se rovná tisíci metrů. Může být zapsán vědeckou notací jako 1×10³ m (inženýrská notace) nebo 1 E+3 m (exponenciální notace) – oboje znamená 1 000 × 1 m. pikometr <<< nanometr <<< mikrometr <<< milimetr < centimetr < decimetr < metr < dekametr < hektametr < kilometr <<< megametr Odpovídající jednotka plochy je čtvereční kilometr a odpovídající jednotka objemu je krychlový kilometr.

Rovnost v jiných jednotkách délky

1 kilometr je roven:

  • 1 000 metrů (1 metr je roven 0,001 kilometru)
  • okolo 0,621 mílí (1 míle je rovna 1,609344 kilometru)
  • okolo 1 094 yardu (1 yrd je roven 0,0009144 kilometru)
  • okolo 3 281 stop (1 stopa je rovna 0,0003048 kilometru)

1 světelný rok = 9 470 000 000 000 km (cca 10 trilionů km)

Související články