Dovolená : 25. červenec — 22. srpen 2022
Holidays : 25 July — 22 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 22 de agosto de 2022

Librační centrum

Z Multimediaexpo.cz

Crystal Clear help index.png   Informace uvedené v tomto článku je potřeba ověřit.
  Prosíme, pomozte vylepšit tento článek doplněním věrohodných zdrojů.
Crystal Clear help index.png
Librační centra
Lagrangeovy body a ekvipotenciální křivky soustavy dvou těles

Librační centrum (librační bod, Lagrangeův bod) je takový bod v soustavě dvou těles m1 a m2, v němž se vyrovnávají gravitační a odstředivé síly soustavy tak, že malé těleso umístěné do tohoto bodu nemění vůči soustavě svou polohu (zachovává od m1 i m2 konstantní vzdálenost). Všechna librační centra se nacházejí v rovině rotace těchto těles okolo společného těžiště a je jich celkem pět. Označují se L1 až L5. L1, L2 a L3 leží na spojnici obou těles. L1 mezi nimi, L2 a L3 na jejich vnějších stranách. Centra L4 a L5 tvoří s tělesy rovnostranné trojúhelníky. Silové účinky těles m1 a m2 na jiné malé těleso umístěné v jednom z libračních center jsou v rovnováze - malá tělesa v blízkosti libračního centra okolo něj oscilují a mění svou polohu vůči tělesům m1 a m2 jen málo a periodicky. Okolo libračního centra L1 systému Slunce - Země obíhá například kosmická sonda SOHO. Okolo libračního centra L2 systému Slunce - Země obíhají například kosmické dalekohledy Planck a Herschel. Vlastnosti libračních center popsal v roce 1772 francouzský matematik a fyzik Joseph Louis Lagrange.

Obrázek znázorňující L2 systému Slunce - Země