Litina

Z Multimediaexpo.cz

Litina je slitina železa s uhlíkem. Uhlíku musí být více než 2,14 % (slitina, která má menší obsah uhlíku, se nazývá ocel). Má vysokou odolnost vůči tlaku a teplotě a zároveň nízkou pružnost. Jelikož je zde uhlík vyloučen ve formě grafitu, je litina samomazná. Výrazem litina se označují také výrobky z litého železa, často umělecky zpracované. Např. reliéfní desky kamen a krbů, náhrobky, kříže, dekorativní předměty i šperky.

Obsah

Historie

Slévání litiny je mladší než slévání bronzu. V Číně se litina vyráběla již od 4. století př. n. l., Evropané začali litinu vyrábět až ve 14. století.

Dělení litin

Litiny se rozlišují a dělí podle způsobu vyloučení grafitu (uhlíkových zrn) z železa. Tvar a velikost grafitu je určující pro vlastnosti litin, určuje jejich křehkost a tvrdost. Rozlišit vyloučení grafitu lze pod mikroskopem.

 • Tvárná litina - Litina s kuličkovým grafitem - vysoké mazací schopnosti litiny
 • Šedá litina - Litina s lupínkovým grafitem - vysoká schopnost tlumit rázy a chvění
 • Bílá litina - grafit se nevyloučí, zůstane v litině vázán na železo a vznikne karbid železa, litina se stává velice tvrdou a křehkou
 • Temperovaná litina - Litina s vločkovým grafitem

Výroba

Litina se vyrábí ze surového železa a litinového i ocelového šrotu s koksem a vápencem. Vyrábí se v kuplovně (také kupolní či kupolové peci, pozor nikoliv kopulové!), tavicí peci válcovitého tvaru při teplotě okolo 1 500 °C. Při pomalém ochlazování vzniká šedá litina, při rychlém ochlazování vzniká bílá litina. Takovéto litiny mají nežádoucí vlastnosti a musí se dále zpracovávat:

 • Šedá litina bývá očkována hořčíkem, vzniká litina tvárná neboli očkovaná (neboli také vazná). Ta je podstatně pevnější než litina šedá, houževnatější a tvárnější, používá se na výrobu ozubených kol, vložených válců či vložek válců motorů, vačkových a klikových hřídelí.
 • Odlitky z bílé litiny jsou příliš tvrdé a těžko obrobitelné. Proto se odlitky dlouhodobě žíhají (až 6 hodin) při 900 °C, čímž povrch změkne a dá se snáze obrábět. Pak je litina označován už jako temperovaná.

Označování

dle ČSN Označování litin stejně jako ocelí podléhá normalizaci, v ČR se se nejvíce používá norma ČSN Značí se: 42 xxyy.ab

 • 42 je třída norem hutnictví
 • xx - skupina materiálů:
  • 23 - tvárná litina (litina s kuličkovým grafitem)
  • 24 - šedá litina (litina s lupínkovým grafitem)
  • 25 - temperovaná litina (litina s grafitem o tvaru nepravidelných zrn)
 • yy - číslo * 10 udává pevnost v tahu, jednotky MPa.
 • a - způsob tepelného zpracování
  • 0 - Tepelně nezpracovaný
  • 1 - Normalizačně žíhaný
  • 2 - Žíhaný (s uvedeným způsobem žíhání)
  • 3 - Žíhaný na měkko
  • 4 - Kalený, kalený a popouštěný při nízkých teplotách
  • 5 - Normalizačně žíhaný a popouštěný
  • 6 - Zušlechtěný na obvyklou dolní pevnost
  • 7 - Zušlechtěný na obvyklou střední pevnost
  • 8 - Zušlechtěný na obvyklou horní pevnost
  • 9 - Stavy, které nelze označit číslicí 0-9
 • b - způsob odlévání odlitku

dle EN Označování litin s přihlédnutím k mechanickým vlastnostem Značí se: EN - GJxy - xxx - z

 • GJ = G značí materiál na odlitky a písmeno J vyjadřuje litinu
 • x = Tvar grafitu:
  • L - lupínkový
  • S - kuličkový
  • M - temperovaný uhlík
  • V - vermikulární
  • N - litiny bez grafitu, ledeburitické
  • Y - zvláštní struktura
 • y = Pouze v případě, že je nutné označit litiny podle mikrostruktury nebo makrostruktury:
 • xxx = mechanické vlastnosti nebo chemické složení
 • z = Tažnost v % (viz tahová zkouška)

např: 'EN GJS – 1000 – 5' značí litinu s kuličkovým grafitem (tvárná litina), s mezí pevnosti v tahu (Rm) 1000 MPa a tažností (A) 5 %

Související články


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Litina