Slitina

Z Multimediaexpo.cz

Slitina je tavením vzniklá směs kovu s dalšími kovy nebo jinými prvky či sloučeninami, obvykle ve formě pevného roztoku. Slitiny získávají vlastnosti, které čisté kovy nemají, proto jsou ve velkém měřítku používány po celou historii lidského zpracování kovů. Podle počtu složek se slitiny dělí na:

  • Binární – dvě složky
  • Ternární – tři složky
  • Kvartérní – čtyři složky

Na rozdíl od čistých kovů, nemá většina slitin ostrý bod tání. V určitém teplotním intervalu existuje slitina jako směs kapalné a pevné fáze. Některé slitiny ale při určitém poměru složek vykazují teplotu tání, která je nižší než teplota tání jednotlivých složek. Takové slitiny se nazývají eutektika.

Nejznámější slitiny

Související články