Black-Friday-2019-12-Multimediaexpo.png

Městská památková rezervace

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Crystal Clear browser.png   Informace v tomto článku nemají dostatečný globální rozměr.
  Prosíme, vylepšete článek tak, aby obsahoval minimum lokální či povrchní rétoriky.
Crystal Clear linneighborhood.png

Městská památková rezervace je vybraná část historického jádra města s dochovanými budovami (nebo jejich soubory) a městskou infrastrukturou (kašnami, sochami apod.) bez výrazněji rušivých stavebních zásahů z nové doby, jež je proto na základě podrobného uměleckohistorického průzkumu vhodné chránit. Chráněny jsou nejen jednotlivé stavby, ale i historický půdorys, urbanistická struktura, panorama apod.

Na území někdejšího Československa byly po druhé světové válce prohlašovány na základě zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, výnosem ministerstva školství a kultury. [1] V České republice jsou vyhlašovány podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, nařízením vlády[2]

V České republice bylo v roce 2013 celkem 40 měst s městskou památkovou rezervací.

Nejrozsáhlejší je Pražská památková rezervace, mezi největší patří i MPR v Brně a Olomouci.

Podívejte se na seznam městských památkových rezervací v Česku.

Související články

Literatura

Reference

  1. Zákon 22/1958 Sb.
  2. § 5 zákona č. 20/1987 Sb.


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace