Slíbený gigantický balík 125 085 souborů byl včera přidán (7. ledna 2021) !
Nyní začíname budovat další super balíček 128 000 souborů,
který brzy rozdrtí všechny rekordy naší Encyklopedie...FFresh emotion cool.png

Městská památková rezervace

Z Multimediaexpo.cz

Crystal Clear browser.png   Informace v tomto článku nemají dostatečný globální rozměr.
  Prosíme, vylepšete článek tak, aby obsahoval minimum lokální či povrchní rétoriky.
Crystal Clear linneighborhood.png

Městská památková rezervace je vybraná část historického jádra města s dochovanými budovami (nebo jejich soubory) a městskou infrastrukturou (kašnami, sochami apod.) bez výrazněji rušivých stavebních zásahů z nové doby, jež je proto na základě podrobného uměleckohistorického průzkumu vhodné chránit. Chráněny jsou nejen jednotlivé stavby, ale i historický půdorys, urbanistická struktura, panorama apod.

Na území někdejšího Československa byly po druhé světové válce prohlašovány na základě zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, výnosem ministerstva školství a kultury. [1] V České republice jsou vyhlašovány podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, nařízením vlády[2]

V České republice bylo v roce 2013 celkem 40 měst s městskou památkovou rezervací.

Nejrozsáhlejší je Pražská památková rezervace, mezi největší patří i MPR v Brně a Olomouci.

Podívejte se na seznam městských památkových rezervací v Česku.

Související články

Literatura

  • Foud, Karel. Tvorba a ochrana prostředí historických jader měst a obcí. Plzeň: Plzeňský kraj, 2004. 99 s.
  • Dvořáček, Petr. Městské památkové rezervace do kapsy. Praha: Levné knihy KMa, ©2003. 125 s. ISBN 80-7309-991-8.
  • Hrádek, Mojmír et al. Městské památkové rezervace. 1. vyd. Praha: Olympia, 2000. 177 s. Navštivte…. ISBN 80-7033-657-9.
  • Státní ústav památkové péče. Městské památkové rezervace: katalog: půdorysy měst. Praha: Jalna, 1997. 87 s. ISBN 80-902305-2-0.

Reference

  1. Zákon 22/1958 Sb.
  2. § 5 zákona č. 20/1987 Sb.