Black-Friday-2019-12-Multimediaexpo.png

Martin Vadas

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Martin Vadas (* 30. listopadu 1953, Praha) je český dokumentarista, režisér a kameraman, angažovaný ve věci poznání nacistické a komunistické totalitní minulosti na území bývalého Československa.

V letech 19822002 odborný asistent Katedry dokumentární tvorby FAMU, v roce 1992 šéfredaktor Redakce zpravodajství Československé televize, v letech 20042005 vedoucí dílny a koordinátor specializace Televizní publicistika VOŠP v Praze.

Vedle mnoha jiných filmů je autorem dokumentárního filmu z roku 1996 „Země bez hrdinů, země bez zločinců. . .“ (58 min.) o odbojové činnosti skupiny bratrů Ctirada a Josefa Mašínů, Milana Paumera, Václava Švédy, Zbyňka Janaty a Vladimíra Hradce na území bývalého Československa na počátku padesátých let minulého století. První tři jmenovaní účastníci třetího odboje byli v roce 2008 vyznamenáni medailí premiéra Mirka Topolánka.

Od r.2005 pracuje na „Zpřístupnění procesu s vedením záškodnického spiknutí proti republice se skupinou Dr. Milady Horákové z roku 1950“ veřejnosti, školám a knihovnám v České republice aj. Je navrhovatelem zařazení světově unikátního filmového fragmentu z NFA a souboru dokumentů na seznam Národních kulturních památek.

Filmově dokumentuje m.j. i příběh Vladimíra Hučína – komentované letopisy LFŠ UH 2005 „OS Přerov 6.10.2004“, „Svatý Hostýn – srpen 2004“ (dva z letopisů na téma „Svoboda projevu“, 2005) a půlhodinový dokument „Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína“ Vyrobilo TS Brno © ČT 2006.

Obsah

Politika

Martin Vadas zaslal dotaz Ústavnímu soudu ohledně pramenů novináře ing. Petra Uhla, který v Právu dne 25.3.2006 v rubrice Publicistika - „Ústavní soud uznal třídní boj“ - zpochybnil nález Ústavního soudu sp.zn. II. ÚS 243/05 vyhlášený dne 22.3.2006.

Poté v žádosti o uveřejnění nálezu ÚS Martin Vadas napsal tiskovému mluvčímu Ústavního soudu: „… Autor Uhl zřejmě disponuje nadstandardními informacemi ze zákulisí Ústavního soudu, když o rozhodovacím procesu jeho tříčlenného senátu napsal: „Rozhodnutí ÚS, které prosadila Dagmar Lastovecká přes odpor soudce Nykodýma…".
Petr Uhl výběrově neuznává platné zákony České republiky, neuznává princip presumpce neviny, a nectí ani její ústavní instituce. Přitom kandiduje za Stranu zelených do Parlamentu České republiky a píše umanuté štvavé články do tzv. Práva (vzpomeňme na „Politické otazníky nad Hučínem“ Právo 25.11.2005 - Petr Uhl - str. 07, „Nechme soud Hučína soudit“ Právo 16.2.2002 ad.). Domnívám se, že ing. Uhlovi by měli věnovat pozornost nejen jeho straničtí kolegové a voliči, ale i orgány dozorující extremistické skupiny v ČR.“

Publicistika

Např. "Veřejná hysterie okolo České televize" - článek vyšel v denících Slovo/Zemské noviny dne 22. 12. 2000 - http://www.blisty.cz/files/isarc/0101/20010108o.html#14 Nebo doslov „Vladimír Hučín v poločase“ ke knize Vlastimila Podrackého Hrdinům se neděkuje. Vyd. Marek Belza, nakladatel v Krásné Lípě, Pražská 726/73 Krásná Lípa 407 23, ISBN 80-903360-7-8 Rozhovor s paní Zdeňkou Mašínovou ve druhém upraveném a doplněném vydání knížky "Vladimír Hučín: Není to o mně, ale o nás", kterou vydalo nakladatelství Nuabi v Praze roku 2008 (ISBN 978-80-254-2779-8). Rozhovor vyšel též spolu s texty Jaromíra Štětiny a Jiřího Pernese v publikaci Pravda o Vladimírovi Hučínovi Nuabi 2008.

Filmografie

Absolventský film FAMU „Evžen mezi námi“ – (společně s Petrem Nýdrlem a Janem Krausem – 76 min. – © FAMU 1980; hraný film – distribuován pod © FSB 1990, Cena za produkci Čs. Literárního fondu – 1991, ČST vysílán v říjnu 1991.

V 80. letech kameraman (spolu s dalšími) etnografických projektů Jany Ševčíkové „Piemule“ (1978-1981 z Banátu) © Jana Ševčíková 1992) a „Jakub“ z Rumunska a Čech – natáčení 1985-1989 © Jana Ševčíková 1992.

V letech 1985-1990 autor námětů, scénáře, kameraman a režisér několika dokumentárních 35mm filmů o architektuře a výstavbě Prahy, mj. „V Praze roku 1985“, „Královská cesta“, „Žižkov v jedenáctém roce přestavby“ (K.F. Praha).

Kameraman filmů a videoprogramů pro Art Centrum, K. F. Praha a ČsT Praha; spolupráce s režiséry Jaroslavem Hovorkou, Vladimírem Mertou, Markem Šebesťákem, Ivanem Kučerou aj.

V 90. letech autor námětů, scénáře, kameraman a režisér (občas také producent) řady dokumentárních filmu, z nichž některé byly odvysílány Československou a později Českou televizi, mj.:

  • „Žofín květen 2004“ – politický mítink Konfederace politických vězňů (KPV)
  • „Kuba libre 2004“ o podpoře Pražanů vězněným kubánským disidentům v symbolické kleci na Václavském náměstí,
  • „Týden krajanů v ČR říjen 2004“ – v Modré posluchárně UK v Celetné ulici se uskutečnilo hlasování o nedobrovolném odchodu dopisovatele Haló novin z posluchárny.
  • „OS Přerov 6.10.2004“ – zásah Justiční stráže a Policie ČR proti veřejnosti dožadující se ústavního práva na veřejný proces s Vladimírem Hučínem.
  • „Svatý Hostýn – srpen 2004“ o dalším politickém setkání KPV s politiky KDU-ČSL a poslancem Markem Bendou (ODS) a jeho „narušitelích“, kteří se domáhali slova s tričky a plakáty s portrétem člena KPV Vladimíra Hučína se zalepenými ústy

Kameramanská činnost

Příběh písničkáře a rozhlasového redaktora, který v průběhu boje s rakovinu prošel vnitřní proměnou. Režie Vladimír Merta. Vysílání: 8.1.2009 čtvrtek 22.15 Česká televize, 2. program

Příběh slepého zvukaře, který navzdory svému handicapu žije nesmírně naplněným a svobodným životem. Režie Vladimír Merta. Vysílání: 29.1.2009 čtvrtek 22.15 Česká televize, 2. program

Příběh ženy, která si dokázala vytvořit samostatný domov navzdory tomu, že zázemí původní rodiny nikdy nepoznala. Režie Marie Šandová. Vysílání:19.2. 2009 čtvrtek 22.15 Česká televize, 2. program

Příběh ženy, která po padesátce změnila profesi a pomáhá zejména postiženým lidem a seniorům rozvíjet paměť a pečovat o vlastní mozek. Režie Marie Šandová, Vysílání:26.2. 2009 čtvrtek 22.15 Česká televize, 2. program

Externí odkazy

Video


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace